Ιδού η νέα πολιτική του Υπ. Εμπορίου για προσφορές και εκπτώσεις

Πώς πρέπει να μοιάζουν οι ανακοίνωσης «περί μείωσης τιμής» και ποιοι οι δύο «χρυσοί» κανόνες

Τη νέα πολιτική για τις πρακτικές προσφορών και εκπτώσεων των επιχειρήσεων, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία παρουσία εκπροσώπων των επιχειρηματικών οργανώσεων και των συνδέσμων και οργανώσεων καταναλωτών.

Σε ανακοίνωση το Υπουργείο Εμπορίου αναφέρει ότι προς υποστήριξη της εν λόγω πολιτικής, συντάχθηκε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή εξειδικευμένος «Οδηγός Επιχειρήσεων για πρακτικές Προσφορών για Εκπτώσεων», ο οποίος τέθηκε στη διάθεση των ενδιαφερομένων και σκοπό έχει να καθοδηγήσει τις επιχειρήσεις σε σχέση με συγκεκριμένες πρακτικές που εφαρμόζουν για την προώθηση των προϊόντων τους.

Προσθέτει ότι ο Οδηγός μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο ενημέρωσης των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους, ώστε να μπορούν να τα διεκδικούν αποτελεσματικά.

Η ανάγκη για υιοθέτηση της νέας πολιτικής, σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου, «προέκυψε, κυρίως, από τις δράσεις της Υπηρεσίας (ελέγχους, εκπαιδεύσεις, νέες νομοθεσίες), καθώς μέσα από αυτές διαπιστώθηκε ότι απαιτείται γενικότερη καθοδήγηση των επιχειρήσεων, ώστε να τεθούν συγκεκριμένες αρχές, τις οποίες όλοι οι εμπορευόμενοι πρέπει να τηρούν για σκοπούς ομοιομορφίας και ομαλής λειτουργίας της αγοράς».

Με την ευκαιρία αυτή, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τις επιχειρήσεις να μελετήσουν και να εφαρμόσουν σωστά τις πρόνοιες του Οδηγού, αντιμετωπίζοντας την πρωτοβουλία σύνταξής του ως μια ενέργεια η οποία θα ευνοήσει την ορθή λειτουργία της αγοράς και θα ενισχύσει την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Ποιους αφορά

O οδηγός απευθύνεται σε δύο κατηγορίες εμπορευόμενων: 

- Πρωτίστως, απευθύνεται σε εμπόρους λιανικής οι οποίοι είναι άμεσα συμβαλλόμενοι με τον καταναλωτή, δηλαδή διαθέτουν προς πώληση προϊόντα σε καταναλωτές είτε απευθείας είτε μέσω ενδιάμεσων εμπόρων, όπως ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

- Απευθύνεται, επίσης, σε εμπόρους οι οποίοι ενεργούν ως παραγωγοί ή/και εισαγωγείς προϊόντων και οι οποίοι, αφού έχουν επιθέσει σημάνσεις στα προϊόντα τους που περιέχουν ισχυρισμούς που αποτελούν ανακοίνωση μείωσης τιμής, συνοδευόμενη με δώρο προσφορά ή συνδυασμένη προσφορά, προμηθεύουν τους εμπόρους λιανικής με αυτά.

Πώς θα πρέπει να είναι οι ανακοινώσεις «περί μείωσης τιμής»

Οι ανακοινώσεις για μείωση της τιμής μπορεί να είναι αριθμητικές. Μπορεί δηλαδή να είναι εκφράσεις οι οποίες δηλώνουν το ύψος του ποσού ή ποσοστού της έκπτωσης.

Οι ανακοινώσεις για μείωση της τιμής ενδέχεται επίσης να μην είναι αριθμητικές. Μπορεί δηλαδή να είναι εκφράσεις οι οποίες υποδηλώνουν ότι η τιμή ενός προϊόντος ή μιας κατηγορίας προϊόντων έχει μειωθεί, χωρίς να αναφέρουν το ύψος του ποσού ή ποσοστού της έκπτωσης.
 

Οι δύο κανόνες

Σύμφωνα με τον οδηγό, τόσο οι αριθμητικές ανακοινώσεις για μείωση της τιμής όσο και οι μη αριθμητικές, υπόκεινται στους δύο πιο κάτω κανόνες

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή και:

(α) η τρέχουσα τιμή πώλησης ή/και

(β) το κλάσμα ή ποσοστό μείωσης της προγενέστερης τιμής

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

​Ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή πώλησης στην οποία πωλείτο το ίδιο κατά ποιότητα ή ποσότητα προϊόν εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ για να δείτε τον νέο Οδηγό. 

Διαβάστε επίσης: Mega deal στο λιανεμπόριο: Συμφώνησαν Σκλαβενίτης - Παπαντωνίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ