Καύσιμα: Οι τιμές και η νέα κίνηση της ΕΠΑ

Το αυτοκίνητο είναι για διάφορους αρνητικούς λόγους το ο βασιλιάς του κυπριακού δρόμου.

Είναι γεγονός αναντίλεκτο ότι οι τιμές των καυσίμων επηρεάζουν κατά άμεσο τρόπο το πορτοφόλι των καταναλωτών. Στην Κύπρο, ο οικονομικός αντίκτυπος από τις διακυμάνσεις των τιμών στα καύσιμα αγγίζει το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, αν αναλογιστεί κανείς ότι το αυτοκίνητο αποτελεί το πιο προσφιλές μέσο διακίνησης.

Σχετική έρευνα η οποία διενεργήθηκε από το Ευρωβαρόμετρο το έτος 2014, κατέδειξε ότι οι Κύπριοι είναι πρωταθλητές στην καθημερινή χρήση ιδιωτικού οχήματος. Πιο συγκεκριμένα, το 85% των ερωτηθέντων είχε δηλώσει ότι χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση το αυτοκίνητό του. Ποσοστό το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, ο οποίος κυμαίνεται στο 50%.

Η απουσία σύγχρονων δημόσιων αστικών συγκοινωνιών, η έλλειψη ουσιαστικών κινήτρων για χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς επίσης και η αδυναμία της πολιτείας να δημιουργήσει κουλτούρα εναλλακτικών τρόπων διακίνησης, μετατρέπουν το αυτοκίνητο σε βασιλιά του κυπριακού οδικού δικτύου και την αγορά καυσίμων κίνησης αδήριτη ανάγκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ECONOMY TODAY ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ «ΣΗΜΕΡΙΝΗ»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ