ΕΤΕπ: Τερματίζει την χρηματοδότηση έργων ορυκτών καυσίμων

Από το 2022.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την χρηματοδότηση έργων που αφορούν ορυκτά καύσιμα από το τέλος του 2021.
 
Με βάση απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την Πέμπτη, η ΕΤΕπ δεν θα εξετάζει πλέον νέα χρηματοδότηση για ενεργειακά έργα ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου, από τα τέλη του 2021 και μετά.
 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΕπ, η μελλοντική χρηματοδότηση θα έχει ως στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργεια, την αποδοτικότητας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
 
Την τελευταία πενταετία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορήγησε χρηματοδότηση άνω των 65 δισεκατομμυρίων ευρώ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση και διανομή ενέργειας.
 
Η ΕΤΕπ  θα αποδεσμεύσει 1 τρισεκατομμύριο ευρώ για την κλιματική δράση και τις περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις στη δεκαετία έως το 2030 και θα ευθυγραμμίσει όλες τις χρηματοδοτικές της δραστηριότητες με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων από τα τέλη του 2020.
 
 « Η τράπεζα της ΕΕ είναι τράπεζα για το κλίμα τράπεζα εδώ και πολλά χρόνια. Σήμερα αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο, φιλόδοξο άλμα. Θα σταματήσουμε να χρηματοδοτούμε τα ορυκτά καύσιμα και θα ξεκινήσουμε την πιο φιλόδοξη επενδυτική στρατηγική για το κλίμα οποιουδήποτε δημόσιου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, οπουδήποτε», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ Βέρνερ Χόγιερ.  
 
Πρόσθεσε ότι η τράπεζα θα συνεργαστεί στενά με το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διεθνή και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πρωταρχικά, με τον ιδιωτικό τομέα, για να υποστηρίξει μια ευρωπαϊκή οικονομία ουδέτερη για το κλίμα έως το 2050.

Η νέα πολιτική δανεισμού της ΕΤΕπ στον ενεργειακό τομέα θα δίνει προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση, θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω αυξημένης στήριξης για τεχνολογία χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών άνθρακα και θα αυξάνει τη χρηματοδότηση για την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας, την καινοτόμο αποθήκευση ενέργειας και την ηλεκτρονική κινητικότητα. Επίσης θα στοχεύει σε επενδύσεις σε δίκτυα απαραίτητα για τις διακοπτόμενες νέες πηγές ενέργειας όπως η αιολική και η ηλιακή, στην ενίσχυση των διασυνοριακών διασυνδέσεων και στην αύξηση του αντίκτυπου των επενδύσεων για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης εκτός της ΕΕ.
 
Σύμφωνα με την ΕΤΕπ δέκα χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν ειδικές προκλήσεις όσον αφορά τις επενδύσεις στην ενέργεια. Η ΕΤΕπ θα συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να στηρίξει τις επενδύσεις υποστηρίζοντας σχετικό ταμείο. Η ΕΤΕπ θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει έως και το 75% του επιλέξιμου κόστους του έργου για νέες επενδύσεις σε ενέργεια στις χώρες αυτές. Τα έργα αυτά θα επωφεληθούν επίσης τόσο από συμβουλευτική όσο και από χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΤΕπ.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ ενέκρινε μια νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση του κλίματος και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Αυτό περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία:

-Η  ΕΤΕπ θα επιδιώξει να στηρίξει επενδύσεις ύψους 1 τρισεκατομμυρίων ευρώ για τη δράση για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα κατά την κρίσιμη δεκαετία από το 2021 έως το 2030.

- Η ΕΤΕπ θα αυξήσει σταδιακά το μερίδιο της χρηματοδότησής της αφιερωμένο στη δράση για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ώστε να φτάσει το 50% των δραστηριοτήτων της από το 2025.

- Η ΕΤΕπ θα ευθυγραμμίσει όλες τις χρηματοδοτικές τις δραστηριότητες με τις αρχές και τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού μέχρι τα τέλη του 2020. Στο προσεχές μέλλον αυτό θα συμπληρωθεί με μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ θα συμβάλει στη δίκαιη μετάβαση για τις περιφέρειες ή τις χώρες που πλήττονται περισσότερο, έτσι ώστε κανείς να μην μείνει πίσω.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ