Μειωμένη θα είναι η τιμή του ρεύματος το 2021

Μικρή μείωση στη διατίμηση του ηλεκτρικού ρεύματος για το 2021 μετά τις αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου

του Χρίστου Πέτρου 

Με βάση στοιχεία και προβλέψεις για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για το 2021 που απέστειλε η ΑΗΚ και εξέτασε Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), αποφασίστηκε μείωση των βασικών ρυθμιζόμενων διατιμήσεων του ηλεκτρικού ρεύματος.

Για το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνουν τα νοικοκυριά, (Διατίμηση 0,1) το ποσοστό μείωσης ανέρχεται στο 3,3% σε σύγκριση με πέρυσι. Συγκεκριμένα το 2020 η τιμή ανά κιλοβατώρα για τους «οικιακούς πελάτες» ήταν 13,7 σεντ, ενώ με τις αποφάσεις της ΡΑΕΚ η αντίστοιχη τιμή για το 2021 είναι 13,3 σεντ ανά κιλοβατώρα.  

Για παράδειγμα, το κόστος κατανάλωσης ρεύματος 1000kWh το 2020 ανερχόταν σε 137,1 ευρώ. Με την εν λόγω διατίμηση ο ίδιος λογαριασμός το 2021 θα είναι ελαφρώς μειωμένος κατά 4,1 ευρώ.

Ο μέσος όρος της μείωσης, σε όλες τις κατηγορίες ηλεκτρικού ρεύματος (οικιακό, βιομηχανικό, εμπορικό, γεωργικό, οδικός φωτισμός) ανέρχεται σε ποσοστό 3,2%.

Η διατίμηση έγινε βάσει μεθοδολογίας που ισχύει από το 2017 μέχρι και το τέλος του 2021. 

Ωστόσο σημειώνεται ότι οι εν λόγω τιμές διαμορφώνονται και κατά τη διάρκεια του έτους, αναλόγως με τις τιμές του πετρελαίου.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ