Αυξάνεται ο προϋπολογισμός για αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα

Ο αριθμός αιτήσεων που μπορεί να καλύψει το Σχέδιο θα είναι αυξημένος κατά 500 και θα ανέλθει στις 1.800
  • Πρόταση του Υπουργείου Ενέργειας εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο
  • Αυξάνεται ο προϋπολογισμός του Σχεδίου από €600 χιλ. στις €950 χιλ

Αύξηση του προϋπολογισμού του «Σχέδιου Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε Κατοικίες 2022» στις €950 χιλ. ενέκρινε σήμερα, Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

Η αύξηση του προϋπολογισμού κατά €350 χιλ. κρίθηκε αναγκαία λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος που επιδείχθηκε για το Σχέδιο, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την εξάντληση, μέσα σε δύο μήνες, του διαθέσιμου κονδυλίου. Υπολογίζεται ότι η αύξηση του ποσού θα εντάξει στο σχέδιο άλλα 500 νοικοκυριά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων που μπορούν να ικανοποιηθούν στις 1.800. Οι επιπρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες θα καλυφθούν από εξοικονομήσεις στον Προϋπολογισμό του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το Σχέδιο, το οποίο εμπίπτει στον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου για ταχεία μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, έχει προκηρυχθεί φέτος με σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα Σχέδια που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα έτη, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του. Ανάμεσα στις αλλαγές που έχουν γίνει είναι ότι επιχορηγούνται πλέον μόνο ολοκληρωμένα ηλιακά συστήματα (κύλινδρος και ηλιακά πλαίσια), των οποίων η εγκατάσταση γίνεται από πιστοποιημένους εγκαταστάτες.

Επιπρόσθετα, έχει αυξηθεί κατά 35% ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου με παράλληλη, σημαντική αύξηση του ποσού χορηγίας. Συγκεκριμένα, το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στα €450 ανά κατοικία/σύστημα (από €350 ευρώ που ήταν πέρσι - αύξηση 28,5%), ενώ για οικίες που εμπίπτουν στις ορεινές περιοχές το ποσό διπλασιάζεται και φτάνει τα €900 (από τα €700 που ήταν πέρσι – αύξηση 28,5%).

Πιο αναλυτικά, βάσει του Σχεδίου επιχορηγούνται:

•    Ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης νερού (κύλινδρος και πλαίσια) των οποίων:

‒    Τα ηλιακά πλαίσια διαθέτουν πιστοποίηση Solar Keymark.

‒    Ο κύλινδρος ζεστού νερού είναι ενεργειακής τάξης Β ή ανώτερης αν είναι χωρητικότητας μέχρι και 200Lt ή ενεργειακής τάξης C ή ανώτερης για χωρητικότητα μεγαλύτερη από 200Lt.

•    Επιλέξιμες είναι μόνο εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων οι οποίες πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους εγκαταστάτες, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων ΑΠΕ - Κατηγορία Δ: Εγκαταστάτες Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων. Εγκαταστάσεις που θα γίνονται από πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο υπό αναφορά Μητρώο δεν μπορούν να επιχορηγηθούν. 

Τα ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού μπορούν να παρέχουν το 70% περίπου της ετήσιας ανάγκης σε ζεστό νερό για μία κατοικία, χωρίς κανένα λειτουργικό κόστος και με ελάχιστη συντήρηση, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του κόστους ενέργειας.

Το Σχέδιο δεν έχει αναδρομική ισχύ και η επιχορήγηση δίδεται μόνο για εξοπλισμό που έχει αγορασθεί και εγκατασταθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου.                         

Όλες οι πληροφορίες για το Σχέδιο, περιλαμβανομένου του Οδηγού Σχεδίου και της διαδικασίας υποβολής αίτησης, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ: www.resecfund.org.cy

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το υπό αναφορά Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την 01.10.2022 ή μέχρι την οριστική υποβολή 1.800 αιτήσεων, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Σερφάρισμα υπό ευρωπαϊκούς όρους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ