Μειώθηκαν αισθητά οι τιμές των καυσίμων

Η μείωση είναι σημαντική σε όλες τις κατηγορίες πετρελαιοειδών.

Αισθητά μειώθηκαν οι τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος, αναφέρει ότι η μείωση είναι αισθητή σε όλες τις κατηγορίες πετρελαιοειδών.

Συγκεκριμένα, κατά το μήνα Νοέμβριο η τιμή της βενζίνης 95 μειώθηκε κατά 0.072 σεντ το λίτρο σε σύγκριση με τον Οκτώβριο και το πετρέλαιο κίνησης κατά 0.048 σεντ το λίτρο.

Από τις μειώσεις στην τιμή της βενζίνης 95 και του πετρελαίου κίνησης, για τον Νοέμβριο οι καταναλωτές εξοικονόμησαν συνολικά €132628 ευρώ, για την βενζίνη 95 €85672 ευρώ και για το πετρέλαιο κίνησης €46956 ευρώ.

Το πετρέλαιο θέρμανσης κατά το μήνα Νοέμβριο σημείωσε μείωση κατά €25 ευρώ τα χίλια λίτρα. Η μέση τιμή του κατά την 1η Νοεμβρίου ήταν €979 ευρώ τα χίλια λίτρα και στο τέλος του μήνα €954 ευρώ.

Οι καταναλωτές θα πληρώσουν συνολικά €129 ευρώ περισσότερα για να γεμίσουν το ντεπόζιτό τους των 1000 λίτρων σήμερα, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο φέτος με την προϋπόθεση ότι η τιμή θα παραμείνει σταθερή στα σημερινά επίπεδα. Η μέση τιμή τον Ιανουάριο 2018 ήταν €825 ευρώ.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Συνδέσμου, κατά το μήνα Νοέμβριο η Μέση λιανική τιμή τους βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς τους φόρους, μειώθηκε κατά 0,046 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,037 σεντ. Για το πετρέλαιο κίνησης στην Ε.Ε. μειώθηκε κατά 0,036 σεντ και στην Κύπρο 0,020 σεντ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ε.Ε. μειώθηκε κατά 0,066 σεντ και στην Κύπρο 0,021 σεντ. Στο πετρέλαιο θέρμανσης παρατηρείται πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ της μείωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κύπρο.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές αγορές από τα κατεχόμενα για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 υπολογίζονται για την βενζίνη 95 στα 12 538 017 λίτρα και για το πετρέλαιο κίνησης 14 075 756 λίτρα.

Οι πρατηριούχοι για την ίδια περίοδο υπολογίζεται ότι απώλεσαν έσοδα €1 463 758 ευρώ.

Το Κράτος υπολογίζεται ότι απώλεσε έσοδα (φόροι και ΦΠΑ) €19 168 330 ευρώ.

Μείωση φορολογίας. Για κάθε ένα σεντ μείωση κατά λίτρο, στη βενζίνη 95, βενζίνη 98, πετρέλαιο κίνησης,  πετρέλαιο θέρμανσης, Γεωργικό πετρέλαιο και καθαρό πετρέλαιο, οι καταναλωτές ωφελούνται περί τα €9 000 000 ευρώ ετησίως με την προϋπόθεση ότι η κατανάλωση θα παραμείνει στα σημερινά επίπεδα.

Σημειώνεται ότι η μείωση της φορολογίας δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τις λιανικές τιμές των καυσίμων, καθ’ ότι, υπολογίζεται στις πωλήσεις κατά λίτρο, ανεξάρτητα από τη τιμή πώλησής του.