Χορηγίες για ενθάρρυνση μείωσης εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε επιχειρήσεις

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου, κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του, ανέρχεται στα €5 εκατομμύρια

Το Σχέδιο Χορηγιών για την ενθάρρυνση της μείωσης εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου στις επιχειρήσεις ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την πρόταση που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό, το Σχέδιο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθεί το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, και δη το Τμήμα Περιβάλλοντος, για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της Προεδρίας, το Σχέδιο Χορηγιών συμβάλλει στην εφαρμογή πρόσθετων μέτρων, στις υπάρχουσες πολιτικές και μέτρα του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για την περίοδο 2021-2030, ενθαρρύνοντας τους δικαιούχους, δηλαδή τις επιχειρήσεις, να συμμετάσχουν σε μια ολική μεταμόρφωση της κυπριακής οικονομίας με τελικό στόχο την απαλλαγή της από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Το Σχέδιο θα επιχορηγήσει την εκπόνηση εγγράφων και μελετών, τα οποία θα περιλαμβάνουν την παρακολούθηση και απογραφή της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτει από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Σχέδιο, την επαλήθευση αυτών καθώς και την κατάρτιση πλάνου υλοποίησης (action plan) με συγκεκριμένες επενδύσεις/δράσεις που να στοχεύουν σε επικυρωμένη μείωση εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Σχέδιο φιλοδοξεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής στις δραστηριότητές τους, με απώτερο σκοπό την πραγματική μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου στις διαδικασίες λειτουργίας τους ή/και στις εγχώριες αλυσίδες εφοδιασμού τους, σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι του παρόντος Σχεδίου θα μπορούν να καταστούν δικαιούχοι, υπό προϋποθέσεις, και σε ένα προγραμματιζόμενο επόμενο Σχέδιο Χορηγιών για τη στήριξη μελλοντικών επενδύσεων προς μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη του εθνικού στόχου μείωσης της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

Το Σχέδιο Χορηγιών περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου για την περίοδο 2021-2026 και υλοποιείται στο πλαίσιο του μέτρου C2.1I4. Θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241), το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία της COVID-19.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου, κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του, ανέρχεται στα €5 εκατομμύρια. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές όπου ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία και που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Σχεδίου.

ΚΥΠΕ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Οι βασικές προκλήσεις της οικονομίας μέσα από τον φακό των ειδικών (video)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ