Η KPMG χρυσός χορηγός στο European Investment Summit 2018

Η KPMG Κύπρου συμμετείχε ως χρυσός χορηγός στην 2η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής για Επενδύσεις 2018 (European Investment Summit), που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel στην Αθήνα στις 8 και 9 Μαΐου 2018.

Στις παρουσιάσεις και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της διήμερης διάσκεψης, επαγγελματίες του κλάδου και άλλοι εμπειρογνώμονες παρουσίασαν τις κυριότερες τάσεις στο τομέα των επενδύσεων της ελληνικής και της κυπριακής αγοράς για το 2018 και το προσεχές μέλλον. Οι ομιλητές επικεντρώθηκαν επίσης στο θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τις εξελίξεις του τομέα των ακινήτων και στις δύο χώρες.

Η KPMG Κύπρου εκπροσωπήθηκε με δύο στελέχη, τον κ. Άγγελο Γρηγοριάδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον κ. Τάσσο Γιασεμίδη, επίσης Διοικητικό Σύμβουλο. Ο κ. Άγγελος Γρηγοριάδης ανέφερε στην παρουσίαση του πως η Κύπρος, ως διεθνές οικονομικό κέντρο, διατηρεί την υποδομή και παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης κεφαλαίων. Αφού ανέφερε πως η τάση για χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων αντί για χρηματοδότηση δανείων οφείλεται κυρίως στην ανάγκη μείωσης του ρίσκου εξάρτησης από τον τραπεζικό τομέα, σημείωσε πως η Ένωση Κεφαλαιαγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθεί συνεχώς τα ευρωπαϊκά επιχειρηματικά κεφάλαια, επενδύοντας ισχυρά αποθέματα κεφαλαίων στα χέρια διαχειριστών. Μεταξύ άλλων, ο κ. Γρηγοριάδης ανέφερε: «Η Κύπρος αποτελεί ένα αξιόπιστο και ελκυστικό προορισμό για την αδειοδότηση επενδυτικών ταμείων και την εγκατάσταση διαχειριστών ταμείων. Το ενισχυμένο νομοθετικό πλαίσιο και το ανταγωνιστικό φορολογικό περιβάλλον αποτελούν σημαντικά εργαλεία στην προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης του τομέα».

Ο κ. Γιασεμίδης συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που επικεντρώθηκε στο χρηματοπιστωτικό τομέα της Κύπρου και τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων. Μεταξύ άλλων, ο κ. Γιασεμίδης τόνισε πως «οι αλλαγές στο εποπτικό πλαίσιο και η αναγκαιότητα άμεσης μείωσης του ποσοστού των ΜΕΔ οδηγούν σε αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο και στη χρησιμοποίηση νέων εργαλείων, όπως ο φορέας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και οι τιτλοποιήσεις. Θα πρέπει να αναμένουμε, επίσης, τροποποιήσεις στις νομοθεσίες που αφορούν τις εκποιήσεις και το πλαίσιο αφερεγγυότητας».

Στη διάσκεψη συμμετείχαν περισσότεροι από 30 διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και το διεθνή επιχειρηματικό χώρο. Η διάσκεψη, την οποία παρακολούθησε πλήθος πολιτικών αξιωματούχων, ακαδημαϊκών, οικονομολόγων και επιχειρηματιών, αποτέλεσε μια ιδανική ευκαιρία για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων, δικτύωση και πιθανές συνέργειες μεταξύ των βασικών συντελεστών του κλάδου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ