Στην GCC Computers έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου

Υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ του Πανεπιστημίου και της GCC Computers Ltd σύμβαση ύψους €1.150.000 για προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού δικτύου των κατασκευαστών Juniper και Fortinet.

Στο πλαίσιο του Έργου θα αντικατασταθεί το σύνολο του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού δικτύου σε όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου, δηλαδή στην Πανεπιστημιούπολη (Αγλαντζιά), στα κεντρικά κτήρια του Πανεπιστημίου (Καλλιπόλεως) και στα περιφερειακά του κτήρια που βρίσκονται στη Λευκωσία.

Στο έργο περιλαμβάνεται προμήθεια εξοπλισμού δικτύου για τα Κέντρα Δεδομένων πληροφορικής, δικτύου πυρήνα, πρόσβασης χρηστών, δρομολογητές διαδικτύου, Firewalls νέας γενιάς καθώς και κεντρικό λογισμικό παρακολούθησης και διαχείρισης του εξοπλισμού. Επιπλέον, περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης αγοράς του εξοπλισμού δικτύου για το υπό κατασκευή κτήριο της Πολυτεχνικής Σχολής. Μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης για το σύνολο του εξοπλισμού, προβλέπονται 3 χρόνια εγγύηση και επιπλέον 5 χρόνια δικαίωμα συντήρησης.

Κύρια χαρακτηριστικά του έργου είναι:

-  η αναβάθμιση ταχυτήτων δικτύου από 1G σε 10G/40G με δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης στα 100G.

-  η παροχή υψηλής διαθεσιμότητας για πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω εναλλακτικών κόμβων (σε active/active) σε συνδυασμό με το δίκτυο οπτικών ινών.

-  η εισαγωγή νέων πρωτοκόλλων δικτύου (π.χ. IPv6) για βελτίωση της ασφάλειας, αύξηση των διαθέσιμων IPs κ.ά.

-  η δημιουργία νέου κεντρικού κόμβου δικτύου πληροφορικής και κέντρου δεδομένων στο νέο κτήριο LRC για υποστήριξη των συστημάτων.

Με αφορμή τη συμφωνία του έργου, ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Sales Director της GCC Computers σημείωσε: «Είμαστε περήφανοι που το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιλέγει την GCC Computers και τα προϊόντα που προωθεί για ένα τόσο σημαντικό και στρατηγικό έργο. Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιβεβαιώνει την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία της GCC Computers στην υλοποίηση μεγάλων και σύνθετων ICT έργων.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ