Αυτές είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες των ιδιωτικών επιχειρήσεων της Ευρώπης

Σε €324 δις ετησίως ανέρχεται το κόστος της έλλειψης ταλέντου, σύμφωνα με έρευνα της PwC.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη θεωρούν ότι η ρύθμιση και η γραφειοκρατία στη δική τους τοπική οικονομία αποτελούν μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξή τους από τη ρύθμιση και τη γραφειοκρατία που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Σύμφωνα με έρευνα της PwC, στην οποία συμμετείχαν 2,450 εταιρείες από 31 ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, το 39% των ερωτηθέντων εκφράζει ανησυχία για τη γραφειοκρατία στη δική τους χώρα, έναντι του 29%, που θεωρεί ως μεγαλύτερο πρόβλημα τη γραφειοκρατία της ΕΕ.

Ο Mark Smith, Eπικεφαλής Πελατών και Αγορών στην Περιφέρεια Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της PwC, δηλώνει σχετικά: «Το πιο εντυπωσιακό εύρημα της έρευνάς μας είναι ότι παρά τη διαδεδομένη αντίληψη ότι οι ρυθμιστικές και γραφειοκρατικές παρεμβάσεις των αρχών της ΕΕ επηρεάζουν αρνητικά την επιχειρηματική πρωτοβουλία και παγιδεύουν τις εταιρείες στα δίκτυα της γραφειοκρατίας, οι πλείστες ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν συμμερίζονται την άποψη αυτή. Θεωρούμε ότι το εύρημα αυτό κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για πολλές κυβερνήσεις. Θα πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός της δικαιοδοσίας τους, αρχίζοντας με τη γραφειοκρατία αλλά και το κόστος συμμόρφωσης με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις».

Η έρευνα της PwC αναδεικνύει επίσης ένα ευρύτερο και διαχρονικό ζήτημα που αφορά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκές ιδιωτικές επιχειρήσεις θεωρούν ως τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν την έλλειψη δεξιοτήτων, η οποία αποτελεί εμπόδιο στην πρόσληψη του κατάλληλου ταλαντούχου δυναμικού, που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη. Με βάση τους υπολογισμούς της PwC, η έλλειψη ταλέντου κοστίζει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ €324 δις ετησίως σε χαμένα έσοδα. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο συνολικό ετήσιο ΑΕΠ της Πορτογαλίας, της Ουγγαρίας και της Κροατίας.

Παρόλ’ αυτά, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις εκφράζουν σήμερα τα υψηλότερα ποσοστά αισιοδοξίας των τελευταίων χρόνων. Παρουσιάζονται αισιόδοξες για τις προοπτικές ανάπτυξης στην Ευρώπη, όπου, παρά τα σημάδια αδυναμίας που παρουσιάστηκαν πρόσφατα, η περιοχή βίωσε μια περίοδο περίπου δύο ετών θετικής ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες, με ποσοστό 78,6% να δηλώνει ότι οι προοπτικές ανάπτυξης θα βελτιωθούν το προσεχές έτος.

Επιπλέον, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη δηλώνουν αισιόδοξες σε ό,τι αφορά την ικανότητα επέκτασης τους στην εγχώρια αγορά, εστιάζοντας στους πελάτες τους και υιοθετώντας ψηφιακές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες της έρευνας της PwC, τη μεγαλύτερη αισιοδοξία εκφράζουν οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (οι οποίες ορίζονται ως επιχειρήσεις με ετήσια έσοδα €50 δις μέχρι €100 δις).

Ωστόσο, μόλις το 31% των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη αναφέρει ως προτεραιότητα την ψηφιοποίηση. Αυτό συνεπάγεται ότι πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να υποτιμούν τόσο τη σημασία του ψηφιακού μέλλοντος όσο και τις δυνατότητές που προσφέρει, αλλά και την αναστάτωση που επιφέρει στις εργασίες.

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.pwc.com/private-business-survey

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ