Δήμος Λακατάμιας: Αλλάζουν τα Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Αποφάσισε επαναϋπολογισμό Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας με βάση τις τιμές 2018.

Στον επαναϋπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το 2019 στην βάση των τιμών του 2018, αποφάσισε να προχωρήσει Δήμο Λακατάμιας, μετά από εισήγηση της Δημάρχου.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, στις περιπτώσεις που η συνολική εκτιμημένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας κάποιου φορολογούμενου σε τιμές 01/01/2018 είναι μειωμένη σε σχέση με τις τιμές 01/01/2013, αυτός να δικαιούται την ανάλογη μείωση στα τέλη. Η πίστωση θα γίνει σε όλους τους επηρεαζόμενους λογαριασμούς. Σε όσους Δημότες η πίστωση υπερβαίνει τα €5, θα σταλούν και Πιστωτικές Σημειώσεις.
 
Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι η συνεδρίαση και η λήψη απόφασης για τα Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας, πραγματοποιείται τον Ιούλιο κάθε έτους και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για επιβολή του Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το 2019, σε όσους κατείχαν ακίνητη ιδιοκτησία εντός των ορίων του Δήμου στις 30/06/2019, λήφθηκε στις 19 Ιουνίου 2019.  
 
Όπως αναφέρεται, το ποσοστό του τέλους καθορίστηκε στο 0,22‰ επί της εκτιμημένης αξίας της περιουσίας τους με βάση την τότε ισχύουσα εκτίμηση που ήταν αυτή της 01/01/2013 (ως ήταν και η εισήγηση της Ένωσης Δήμων).  Το Δημοτικό Συμβούλιο γνώριζε ότι επρόκειτο να δημοσιευτούν οι εκτιμήσεις με αξίες 01/01/2018, αλλά δεν γνώριζε, ούτε πότε αυτές θα δημοσιεύονταν, ούτε αν το συνολικό ποσό που θα εισέπραττε ο Δήμος με τις νέες αξίες θα ήταν μεγαλύτερο ή μικρότερο σε σχέση με αυτό που θα εισέπραττε με τις αξίες του 2013.  Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την ετοιμασία, αποστολή των τιμολογίων και την παραλαβή τους από τους φορολογούμενους, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δημοσίευσε (στις 05/07/2019) τις νέες εκτιμημένες αξίες με βάση αναφοράς την 01/01/2018.
 
Ο Δήμος καλεί όσοι Δημότες δεν έχουν τακτοποιήσει την οφειλή τους, να επωφεληθούν άμεσα της πίστωσης εξοφλώντας τον λογαριασμό τους είτε μέσω του JCC Smart είτε στο Δημοτικό Ταμείο.  
 
Σε περίπτωση που έχουν ήδη εξοφλήσει το λογαριασμό τους ή επιθυμούν να τον εξοφλήσουν στην Τράπεζα τους πληρώνοντας το αρχικό ποσό, τότε θα δικαιούνται την πιο πάνω πίστωση στα Δημοτικά Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας του 2020.
 
Διευκρινίζεται ότι το τέλος θα πρέπει να εξοφληθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και πως σε διαφορετική περίπτωση η επιβάρυνση του 10% θα ισχύει.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ