Αυθημερόν πλέον οι μεταβιβάσεις και οι εγγραφές υποθηκών

Σημαντικό είναι να προσκομίζονται όλα τα δικαιολογητικά.

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (TΚΧ) ενημερώνει το κοινό ότι έχει προβεί σε όλες τις εσωτερικές οργανωτικές διευθετήσεις, με τρόπο που οι αιτήσεις μεταβίβασης και οι εγγραφές υποθηκών να ολοκληρώνονται αυθημερόν και να δίδονται στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες/αιτητές τίτλοι του αποτελέσματος αυθημερόν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, για να είναι τούτο εφικτό, καλούνται οι ιδιοκτήτες/αιτητές να επισκέπτονται τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία για υποβολή τέτοιων δηλώσεων/αιτήσεων κατάλληλα προετοιμασμένων, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα προ-απαιτούμενα έγγραφα/απαλλακτικά.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό, σημειώνει, και πιθανή παρουσία στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, χωρίς να συνοδεύονται οι αιτήσεις/δηλώσεις με τα απαραίτητα έγγραφα, δεν θα γίνονται αποδεκτές, με τις ανάλογες συνέπειες.

Τέλος καλεί όλους να συνεργαστούν και να βοηθήσουν για την εύρυθμη λειτουργία των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων και την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ