Αυξημένο το επενδυτικό ενδιαφέρον για αγορά αγροτικών τεμαχίων

Σταθερές οι αποδόσεις της γεωργικής γης, πολλές οι προοπτικές αξιοποίησης - Αγροτεμάχια σε τιμές ευκαιρίας από την Altamira Real Estate

Στην επένδυση αγροτικής γης στρέφεται το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον των Κυπρίων επενδυτών, με τη ζήτηση για τεμάχια στην ύπαιθρο να παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη.

Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις επιλέγονται από τους επενδυτές ως εργαλείο διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου τους, σε διεθνές επίπεδο. Ανάμεσα στους βασικότερους λόγους που ενισχύουν αυτή την τάση αποτελεί αρχικά, το γεγονός πως η γεωργική γη τείνει να μην επηρεάζεται ιδιαίτερα από την πτώση των τιμών περιουσιακών στοιχείων, που παρατηρείται στην εμπορική και οικιστική ιδιοκτησία σε περιόδους μεγάλης αστάθειας.

Αναζητώντας τις ευκαιρίες που προσφέρονται αυτή τη στιγμή στην κυπριακή αγορά, διαπιστώσαμε ότι σημαντικό αριθμό ακίνητων σε αγροτικές περιοχές, διαθέτει η Altamira Real Estate μέσα από την ιστοσελίδα της, www.altamirarealestate.com.cy. Συγκεκριμένα, η ομάδα πωλήσεων της Εταιρείας εντόπισε τα καλύτερα αγροτικά τεμάχια από το χαρτοφυλάκιό της σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου και προχώρησε σε ειδική εκστρατεία, διαθέτοντάς τα προς πώληση σε σημαντικά μειωμένες τιμές.

Τα αγροτεμάχια συγκαταλέγονται ανάμεσα στις διαχρονικές επιλογές μίας μεγάλης μάζας επενδυτών, ενώ αυτά που έχουν επιλεχθεί βρίσκονται εκτός αστικού κέντρου (εκτός του τοπικού σχεδίου δημαρχούμενων περιοχών) και προορίζονται κυρίως για γεωργική χρήση ή άλλου είδους ανάπτυξη συναφή με την γεωργία και την κτηνοτροφία, για ανάπτυξη μεμονωμένης κατοικίας καθώς επίσης και για άλλες εξειδικευμένες αναπτύξεις.  

Την ίδια ώρα, πολλά είναι τα κριτήρια που οδηγούν στην επιλογή ενός αγροτεμαχίου, με τα φυσικά χαρακτηριστικά του να διαδραματίζουν βασικότατο παράγοντα. Συγκεκριμένα, στελέχη του κλάδου διαμηνύουν πως η ύπαρξη υπηρεσιών, όπως νερό ή ρεύμα, η προσβασιμότητα, η μορφολογία του εδάφους και η καταλληλότητά του για γεωργική χρήση, η έκταση (μέγεθος), όπως επίσης και η εγγύτητά ενός αγροτεμαχίου με τις οικιστικές περιοχές, συνθέτουν τις προϋποθέσεις για μία επιτυχημένη επένδυση.

Πολυάριθμα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ένα αγροτικό τεμάχιο

Αναμφίβολα, οι ιδιαίτερα χαμηλές τιμές των αγροτεμαχίων αποτελούν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Ειδικότερα, οι τιμές των αγροτεμαχίων είναι συνήθως κατά πέντε – μέχρι και 10 φορές - χαμηλότερες σε σχέση με τα γειτνιάζοντα οικιστικά τεμάχια ενώ ισχυρό πλεονέκτημα είναι και η μη επιβολή ΦΠΑ στις επενδύσεις που αφορούν αγροτική γη. Ως εκ τούτου, αν συνυπολογιστεί σε αυτή τη διαφορά και η υποβολή επιπλέον φόρων ύψους 19% στα τεμάχια εντός περιοχών ανάπτυξης, η διαφορά στην αξία αλλά και η ενδεχόμενη μελλοντική ανατίμηση είναι σημαντικά μεγαλύτερες.

Την ίδια ώρα, τα γεωργικά τεμάχια προσφέρουν σήμερα στον αγοραστή τη δυνατότητα να αγοράσει μεγάλες εκτάσεις γης, σε τιμές πρωτόγνωρα πλέον χαμηλές σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Ευρύ το φάσμα αξιοποίησης, υψηλές δυνητικές αποδόσεις

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα επιλογών ως προς την αξιοποίηση των συγκεκριμένων ακινήτων που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά εισοδήματα στον ιδιοκτήτη, όπως είναι για παράδειγμα οι οργανωμένες και βιολογικές καλλιέργειες, καθώς και τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις καλλιέργειες, διαπιστώνεται πως οι μακροπρόθεσμες ανοδικές τάσεις στις τιμές βασικών αγροτικών προϊόντων οδηγούν σε υψηλότερες αποδόσεις, ιδίως σε σχέση με άλλες παραδοσιακές κατηγορίες, όπως οι καταθέσεις σε τράπεζες και τα ομόλογα.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι συγκεκριμένες περιοχές έχουν καθοριστεί για ειδικούς τύπους αναπτύξεων στις οποίες μπορούν υπό προϋποθέσεις να ανεγερθούν εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιατρικά κέντρα, κέντρα αθλητισμού, θεματικά πάρκα, τηλεοπτικοί/ραδιοφωνικοί σταθμοί και άλλες μεγάλες αναπτύξεις. Η αξιοποίηση λοιπόν των αγροτικών τεμαχίων στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της οικοδομικής βιομηχανίας, δύναται να προσφέρει άμεσες και υψηλές αποδόσεις, την ίδια ώρα που οι δυνητικοί αγοραστές μπορούν να επωφεληθούν από χρηματοδοτικά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην αγροτική γη προσανατολίζονται και νεαρά ζευγάρια

Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, οι επενδύσεις σε αγροτική γη προσελκύουν έντονα το ενδιαφέρον  νεαρών ζευγαριών. Κύριος λόγος γι’ αυτή την εξέλιξη είναι η δυνατότητα ανέγερσης μεμονωμένης ή μόνιμης κατοικίας με σαφώς μειωμένο κόστος ενώ διαπιστώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι προσανατολίζονται σε ευκαιρίες που πληρούν μία σειρά από προϋποθέσεις όπως η ύπαρξη διάφορων υπηρεσιών, η πρόσβαση και η εγγύτητα σε ανεπτυγμένες περιοχές.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η  εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων της Altamira Real Estate αναλαμβάνει να εντοπίσει πιθανές ευκαιρίες και να εξυπηρετήσει τους ενδιαφερόμενους σε ό,τι αφορά την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας ή άλλες αναπτύξεις εκτός ορίων. Αξίζει επίσης, να σημειωθεί πως η ειδική εκστρατεία της Altamira Real Estate, στο πλαίσιο της οποίας διατίθενται αγροτεμάχια σε τιμές ευκαιρίες θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Οκτωβρίου.

Επισημαίνεται πως οι τιμές των ακινήτων που διατίθενται στο πλαίσιο της εκστρατείας είναι επιφυλασσόμενες, γεγονός που σημαίνει ότι μόνο προσφορές ίσες ή πάνω από την αναγραφόμενη τιμή θα γίνονται αποδεκτές. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Altamira Real Estate ή να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 8000 8200. 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ