Απαντούν σε έρευνα της Κομισιόν για προβλήματα με στεγαστικά δάνεια

Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ απαντά σε έρευνα για πιθανά μέτρα της Κομισιόν

Σε ερωτηματολόγιο έρευνας σχετικά με τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με στεγαστικά δάνεια στην ΕΕ, καθώς και με την ενδεχόμενη λήψη μέτρων από την Κομισιόν, απάντησε ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ), όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι το ερωτηματολόγιο απέστειλε ο οίκος της Γενικής Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ΓΔ FISMA), με εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσθέτει ότι το ερωτηματολόγιο, ζητά τη γνώμη του Συνδέσμου σχετικά με τους τρόπους αναθεώρησης της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ, που αφορά σε συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία.

Μέσα από αυτό, συνοψίζει ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ, διερευνώνται η ύπαρξη προβλημάτων που σχετίζονται με τα στεγαστικά δάνεια στην ΕΕ, ο βαθμός στον οποίο επηρεάζονται διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων από αυτά τα προβλήματα και η πιθανότητα αυτά να επιμείνουν χωρίς περαιτέρω παρέμβαση της Κομισιόν, τα πιθανά νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και η σκοπιμότητα (τεχνική, επιχειρησιακή, νομική, πολιτική), η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα (κόστος και οφέλη), η συνοχή και οι επιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, νομικών και περιβαλλοντικών πτυχών καθώς και των θεμελιωδών δικαιωμάτων) των πιθανών μέτρων της Κομισιόν.

Στην ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος καταλήγει ότι «η συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ θα λύσει πολλά από τα τρέχοντα προβλήματα της Κύπρου, καθώς ένας από τους κεντρικούς στόχους της Κομισιόν είναι να αναζητά σχολαστικά τρόπους για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Ένωσης και συνεπώς τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής και ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς στεγαστικών δανείων».

Διαβάστε επίσης: Η ΠΕΟ συμπαραστέκεται στην κινητοποίηση της ΠΟΕΔ

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ