Ηλεκτρονικά θα γίνεται η εξάλειψη υποθηκών από τις τράπεζες

Η νομοθεσία προβλέπει απλούστερη διαδικασία εξάλειψης υποθήκης από τον ενυπόθηκο δανειστή

Η διαδικασία εξάλειψης υποθήκης από ακίνητα σε περιπτώσεις εξόφλησης δανείων απλοποιήθησε, έπειτα από έγκριση νέου νομοσχεδίου, το οποίο τροποποιεί τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων νόμο. 

Στόχος είναι η εξοικονόμηση των δημόσιων πόρων και η αποφυγή αχρείαστων μετακινήσεων των εργαζομένων. 

Η Βουλή ενέκρινε ομόφωνα χθες ότι παρέχεται το δικαίωμα στον ενυπόθηκο δανειστή να ελευθερώνει ηλεκτρονικά το ακίνητο από την υποθήκη, μέσω του Κτηματολογίου.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα ο ενυπόθηκος δανειστής είχε την υποχρέωση να εμφανιστεί ενώπιον του Επαρχιακού Κτηματολογίου προσκομίζοντας τα έγγραφα για την εξάλειψη της υποθήκης. 

Συνεπώς πρόκειται για μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, απαλλαγμένη από τις υποχρεώσεις του ενυπόθηκου δανειστή μετά από εξάλειψη της υποθήκης, που αφορούσαν διαγραφή της σημείωσης επί της εγγραφής του ακινήτου και του πιστοποιητικού εγγραφής, στην επιστροφή του πιστοποιητικού εγγραφής στον ενυπόθηκο οφειλέτη, καθώς και στη γνωστοποίηση της εξάλειψης της υποθήκης στον ενυπόθηκο δανειστή.

Επίσης, στο νομοσχέδιο προστέθηκε πρόνοια, με την οποία τα καταχωρημένα στο μητρώο εμπλεκόμενα πρόσωπα θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά από το Τμήμα Κτηματολογίου. 

Διαβάστε επίσης: Τέρμα το TAXISnet – Aρχίζει 27 Μαρτίου το Tax For All

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ