Αυξήθηκε κατά 20,9% η αξία των οικοδομικών αδειών τον Νοέμβριο του 2018

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018 εκδόθηκαν 5.929 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 5.291 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Νοέμβριο 2018 ανήλθε στις 597.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €156,6 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 151,5 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 580 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018 εκδόθηκαν 5.929 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 5.291 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 20,9% και το συνολικό εμβαδόν κατά 17,1%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 23,5%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.