Εκτεθειμένες σε κυβερνοεπιθέσεις οι κυπριακές επιχειρήσεις

Πόσο ασφαλείς είναι οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, τα δεδομένα και τα στοιχεία που διαθέτουν οι διάφορες επιχειρήσεις σε Κύπρο και Ευρώπη.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat στον σημαντικό τομέα της ασφάλειας πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT security) των επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις στην Κύπρο αλλά και στις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες, «μένουν ανεξεταστέες».

Το 2019, το 21% των επιχειρήσεων της ΕΕ με 10 ή περισσότερους εργαζόμενους ανέφεραν ότι έχουν ασφάλιση έναντι συμβάντων ασφάλειας στα συστήματα τεχνολογίας και επικοινωνίας. Τα μερίδια ασφάλισης κυμαίνονται από 20% για τις μικρές επιχειρήσεις, 28% για τις μεσαίες επιχειρήσεις έως 35% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

 

Τα υψηλότερα ποσοστά ασφάλισης στις μεγάλες επιχειρήσεις, ερμηνεύονται από το γεγονός ότι είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε κυβερνοεπιθέσεις.

Στην Κύπρο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μόνο το 13% των επιχειρήσεων (που απασχολούν άνω των 10 εργαζομένων) έχουν προνοήσει για την κυβερνοασφάλειά τους.

 

Το κράτος μέλος της ΕΕ με το υψηλότερο μερίδιο στο σύνολο των επιχειρήσεων στην ασφάλιση τέτοιων περιστατικών σύμφωνα με την σημερινή έρευνα της Eurostat ήταν η Δανία με ποσοστό 56% όλων των επιχειρήσεων, ακολουθούν οι: Ιρλανδία, Γαλλία, Σουηδία, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 11η θέση μεταξύ των χωρών.

Αντίθετα, λιγότερο από το 5% των επιχειρήσεων βρέθηκε ασφαλισμένο έναντι τέτοιων περιστατικών ασφάλειας στη Βουλγαρία (3%), τη Λιθουανία, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία (4%).

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ