Ήρθαν για να μείνουν οι πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης

Μπαίνοντας στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, με αφορμή την πανδημία, οι τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης γίνονται ευρέως γνωστές και εγκαθιδρύονται πλέον ως ένα από τα πιο χρήσιμα πολυεργαλεία στη διάθεση των οργανισμών

του Μαρίνου Νικολάου 

Αναμφίβολα, η πανδημία έχει επιφέρει πολλές αλλαγές σε όλους τους τομείς και ήδη πολλές εταιρείες, φορείς, κυβερνητικά τμήματα και ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν αλλάξει τον τρόπο που διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους, την εξυπηρέτηση των πελατών τους, τον τρόπο που εργάζονται οι υπάλληλοί τους, καθώς και τον τρόπο διδασκαλίας τους.

Αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια αναπροσαρμογής των διαδικασιών και του τρόπου λειτουργίας των οργανισμών, ώστε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, ήταν στις πλείστες περιπτώσεις η τεχνολογία. Τα lockdowns, το κλείσιμο των συνόρων και οι περιορισμοί έχουν δώσει μεγάλη ώθηση στη χρήση της τεχνολογίας και ανάγκασαν πολλούς οργανισμούς είτε να επισπεύσουν τα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού τους είτε να θεσπίσουν νέα και άμεσα.

Κατά γενικήν ομολογίαν, οι πιο κρίσιμες διαδικασίες/πρακτικές πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν για να λειτουργήσουν οι οργανισμοί από το ξέσπασμα της πανδημίας και μετά, ήταν η εξ αποστάσεως εργασία και οι τηλεδιασκέψεις. Από τη μια, η εξ αποστάσεως εργασία επιτεύχθηκε με τη χρήση εφαρμογών που λειτουργούν σε περιβάλλον cloud, καθώς και με υπηρεσίες VPN και VDIs, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ήταν ήδη σε λειτουργία, και εξυπηρετούσαν οργανισμούς ανέκαθεν, βέβαια όχι σε τέτοια κλίμακα (για όλους τους υπαλλήλους ταυτόχρονα). Από την άλλη, όμως, οι τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης δεν ήταν σε ευρεία χρήση, οπότε χρειάστηκε αρκετοί οργανισμοί να τις υιοθετήσουν άμεσα, αφού δεν είχαν άλλη επιλογή.

Το φυσικό επακόλουθο ήταν να παρατηρηθεί μια παγκόσμια έξαρση στη χρήση πλατφορμών τηλεδιάσκεψης, με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε όλους τους τομείς. Αυτή η εξέλιξη ώθησε τους παρόχους λογισμικών/υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης να επενδύσουν άμεσα και στρατηγικά στην αναβάθμιση της χωρητικότητάς τους, ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν την τεράστια αύξηση στη ζήτηση τέτοιων υπηρεσιών. Η παγκόσμια αγορά του τομέα αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια και αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο, αφού οι οργανισμοί έχουν αντιληφθεί, λόγω κορωνοϊού, τα πλεονεκτήματα, την ευελιξία και τα οικονομικά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από τη χρήση της τεχνολογίας αυτής.

Υπάρχουν πολλά είδη λογισμικών/υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης/τηλεσυνεργασίας, τα οποία χωρίζονται σε κατηγορίες, αναλόγως του τι προσφέρουν στον χρήστη. Μικροί οργανισμοί, ιδιωτικά φροντιστήρια και ιδιώτες χρησιμοποιούν συνηθώς απλές πλατφόρμες (π.χ. Zoom, Lifesize, MeetΜe, WebEx), μέσω των οποίων έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν προγραμματισμένες βιντεοκλήσεις και παρουσιάσεις/διδασκαλία. Οργανισμοί και εκπαιδευτικά ιδρύματα που επιθυμούν να εφοδιάσουν τους χρήστες τους με περισσότερες λειτουργίες/δυνατότητες, αξιοποιούν διαφορετικές πλατφόρμες (ή αναβαθμισμένες εκδόσεις των πλατφορμών που αναφέρθηκαν), οι οποίες διαθέτουν επιχειρηματικού επιπέδου εργαλεία και λειτουργίες (π.χ. WebEx Teams, Microsoft Teams, Slack, κ.ά.).

Η κύρια διαφορά των πλατφορμών αυτών είναι ότι παρέχουν αμεσότητα και οι υπάλληλοι μπορούν να κάνουν κλήσεις/βιντεοκλήσεις προς συναδέλφους άμεσα με το πάτημα ενός κουμπιού (χωρίς προγραμματισμό στο ημερολόγιο και αποστολή πρόσκλησης στους συμμετέχοντες). Επίσης, οι υπάλληλοι-χρήστες είναι σε θέση να έχουν άμεση πληροφόρηση για την κατάσταση (status) των συναδέλφων τους σε μια δεδομένη στιγμή και να ξέρουν εάν κάποιος είναι απασχολημένος, ενώ έχουν και τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν άμεσα μέσω γραπτής συνομιλίας (chat). Ένα άλλο πλεονέκτημα των λύσεων αυτών είναι η δυνατότητα ανταλλαγής εγγράφων και σε κάποιες περιπτώσεις η ταυτόχρονη επισκόπηση και επεξεργασία των εγγράφων αυτών, από δύο ή και περισσότερα άτομα.

Όλα αυτά μπορούν να γίνουν και με εξωτερικούς συνεργάτες, επιτυγχάνοντας έτσι αμεσότητα και ευελιξία. Οι λύσεις αυτές καθιστούν πλέον την ανταλλαγή και επεξεργασία εγγράφων πιο ελεγχόμενη, πιο γρήγορη, προσδίδοντας συνάμα περισσότερη ασφάλεια.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης, οι πλατφόρμες αυτές παρέχουν και εξειδικευμένες λειτουργίες για διευκόλυνση κάποιων πρακτικών και διαδικασιών, όπως για παράδειγμα ο διαχωρισμός των μαθητών σε επιμέρους υπο-ομάδες (breakout sessions), η ανάθεση εργασιών και διαγωνισμάτων, η υποβολή τους (turn in) από τους μαθητές κ.ά.

Υπάρχουν αρκετές cloud πλατφόρμες που προσφέρουν τέτοιες δυνατότητες/λειτουργίες επιχειρηματικού ή ακαδημαϊκού επιπέδου και μπορεί πολύ εύκολα ένας οργανισμός να πραγματοποιήσει αγορά μέσω διαδικτύου. Γι’ αυτούς που αναζητούν τη σιγουριά της άμεσης και προσωπικής υποστήριξης υπάρχουν και λογισμικά με τοπικούς συνεργάτες, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στην αγορά και υλοποίηση της λύσης (π.χ. Microsoft Teams, CISCO WebEx Teams/WebEx Training, Alcatel Rainbow κ.ά.).

Μπαίνοντας λοιπόν στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, με αφορμή την πανδημία, οι τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης γίνονται ευρέως γνωστές και εγκαθιδρύονται πλέον ως ένα από τα πιο χρήσιμα πολυεργαλεία στη διάθεση των οργανισμών. Τέλος, η σωστή εκμετάλλευση ή/και η διασύνδεση των τεχνολογιών αυτών με εταιρικές εφαρμογές/λογισμικά, μπορεί όχι μόνο να βοηθήσει τους οργανισμούς, αλλά και υπό κατάλληλες προϋποθέσεις, να καταστεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

ΠΗΓΗ: Σημερινή 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ