ΓΕΡΗΕΤ: Το 2022 ήταν έτος κλειδί για την ανάπτυξη του 5G

Τι αναφέρεται στην έκθεση του Γραφείου του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το 2022 που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα

Η ανάπτυξη και η χρήση της τεχνολογίας 5G και ευρυζωνικών δικτύων ήταν στο επίκεντρο των δράσεων του ΓΕΡΗΕΤ κατά το 2022, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) για το 2022 που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

Όπως αναφέρεται, το ΓΕΡΗΕΤ, συνέχισε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίσπευση της ανάπτυξης των απαιτούμενων υποδομών και υπηρεσιών όπως τα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες οπτικών ινών και κινητών δικτύων και υπηρεσιών πέμπτης γενεάς (5G), αλλά και στην καλύτερη εφαρμογή του πλαισίου παράδοσης μικροδεμάτων.

Ειδικότερα κατά το 2022, συνεχίστηκε η κατά προτεραιότητα εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου των δικαιωμάτων διέλευσης, συνεγκατάστασης και συναφών διευκολύνσεων, καθώς και της εσωτερικής καλωδίωσης σε κτίρια, με στόχο την διευκόλυνση και την επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων οπτικών ινών.

Το αυξημένο ενδιαφέρον των παροχέων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για επενδύσεις στην ανάπτυξη υποδομών έδωσε σημαντική ώθηση στην αναβάθμιση του ευρυζωνικού προϊόντος, βελτιώνοντας σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην κοινωνία σε εθνικό επίπεδο, αλλά και αναβαθμίζοντας τις επιδόσεις της Κύπρου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως αναφέρεται, μέσω της αναβάθμισης των δικτύων και των υποδομών, καθώς και της εισαγωγής εφαρμογών έξυπνων πόλεων και της προετοιμασίας της αγοράς για τις επερχόμενες αλλαγές, παρέχεται η δυνατότητα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος που εξυπηρετεί τις ανάγκες της ψηφιακής εποχής.

Παράλληλα, το ΓΕΡΗΕΤ εστίασε στην αξιοποίηση της τεχνολογίας Blockchain για την αυτοματοποίηση διαδικασιών φορητότητας αριθμών και άλλων πιθανών υπηρεσιών, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ακρίβειας σε αυτούς τους τομείς.

Σημαντική επίσης ήταν η αναβάθμιση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου αυξάνει τη ζήτηση για αποτελεσματικές και ασφαλείς διαδικασίες αποστολής. Με μέτρα όπως η κατ' οίκον διανομή μικροδεμάτων και οι κοστολογικοί έλεγχοι, το ΓΕΡΗΕΤ προσπάθησε να βελτιώσει την εμπειρία των καταναλωτών και να εξασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών.

Με την ανάπτυξη του διαδραστικού εργαλείου CyCompare, το ΓΕΡΗΕΤ προσφέρει στους καταναλωτές μια εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, επιτρέποντάς τους να επιλέξουν τις καταλληλότερες υπηρεσίες για τις ανάγκες τους και να αξιολογήσουν την ποιότητα και την τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Το ΓΕΡΗΕΤ ξεκίνησε επίσης συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την προώθηση της οικολογικής βιωσιμότητας στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, τις πρωτοβουλίες των παροχέων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών καθώς και τις δράσεις που προγραμματίζονται σε Ευρωπαϊκό και εθνικό.

Στον τομέα της νομοθεσίας μθια από τις σημαντικότερες αλλαγές ήταν η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Συγκεκριμένα ψηφίστηκε από τη Βουλή ο εναρμονιστικός νόμος περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 24(Ι)/2022 και η τροποποίηση του Νόμου 112(Ι)/2004.

Με τις αλλαγές αυτές, προβλέπεται ότι ο Νόμος 112(Ι)2004 θα καταστεί "νόμος ομπρέλα" για όλα τα διοικητικά θέματα, ενώ οι ειδικές αρμοδιότητες και εξουσίες του Επιτρόπου Επικοινωνιών θα μεταφερθούν σε ξεχωριστούς ειδικούς νόμους ανά τομέα. Αυτή η μεταρρύθμιση αναμένεται να οδηγήσει σε σύνδεση και ενοποίηση των δομών του Γραφείου, επιφέροντας πολλαπλά οφέλη στην αξιοποίηση συνεργιών και την αποτελεσματική εφαρμογή των εξουσιών του Επιτρόπου.

Ενίσχυση Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας για αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων

Παράλληλα δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) για το έτος 2022, η οποία αντικατοπτρίζει τις δραστηριότητες της ΑΨΑ κατά το 2022, οι οποίες εστιάστηκαν στη ρύθμιση, στρατηγική και εποπτεία της ψηφιακής ασφάλειας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Όπως αναφέρεται, το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας (NCC-CY) αξιολογήθηκε θετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έλαβε χρηματοδότηση για την ανάπτυξή του. Παράλληλα η Εθνική Αρχή Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας (NCCA),  ιδρύθηκε με στόχο τη δημιουργία νέων συστημάτων πιστοποίησης κυβερνοασφάλειας καθώς και για τεχνολογίες Cloud και 5G.

Η συμμετοχή της ΑΨΑ σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ήταν σημαντική, με τη χρηματοδότηση τριών έργων να ανέρχεται σε €8.502.264. Αυτά τα έργα στόχευαν στη δημιουργία πλατφόρμας ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο, στη δημιουργία ασφαλούς διαδικτυακής κουλτούρας και στην ανάπτυξη του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας.

Η έκθεση τονίζει τη δέσμευση της ΑΨΑ για τη διασφάλιση των κατάλληλων επιπέδων ασφάλειας στην ψηφιακή εποχή, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Στρατηγική συνεργασία Κύπρου με Microsoft για ψηφιακή ανανέωση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ