Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσλαμβάνει καθηγητές μουσικής

Η προθεσμία λήγει στις 30/07/2019 και ώρα 12:00.

«Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για τη σύναψη Συμβάσεων με Καθηγητές Μουσικής για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε Έγχορδα Μουσικά Όργανα Συμφωνικής Ορχήστρας και στη Θεωρία της Μουσικής για τις ανάγκες του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων στις ακόλουθες ειδικότητες:

Α.    Καθηγητές Μουσικών Οργάνων

·         Βιολιού

·         Βιόλας

·         Βιολοντσέλου

·         Κοντραμπάσου

Β.    Καθηγητές Ομαδικών Μαθημάτων Θεωρίας και Ακουστικών

·         Θεωρίας

·         Ακουστικών

Για κάθε ειδικότητα θα καταρτιστεί ξεχωριστό Μητρώο και οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν στην αίτησή τους το Μητρώο ή τα Μητρώα στα οποία επιθυμούν να συμπεριληφθούν.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού βάσει των οποίων θα πρέπει να ετοιμαστούν και να υποβληθούν οι προσφορές είναι διαθέσιμα στο σύστημα e-Procurement στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resour...

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος e-Procurement όχι αργότερα από τις 30/07/2019 και ώρα 12:00 (μεσημέρι)».

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ