Ζητούνται καθαριστές/καθαρίστριες στις εγκαταστάσεις ΚΟΑ

O Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ωρομίσθιου Εργατικού Προσωπικού, στη Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό και (2) θέσεων Καθαρίστριας στη Λάρνακα και Λεμεσό.

Εγκεκριμένη Κλίμακα Ωρομισθίων

Ε5 – Τεσσάρων Θέσεων Εργάτη

Ε2 – Δύο Θέσεων Καθαρίστριας

Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους.

(2) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

(3) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(4) Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημειώσεις:

1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη Ειδικό Έντυπο – Αίτηση για εργοδότηση ωρομίσθιου προσωπικού. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών προσόντων.

2. Το έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού στην οδό Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, Έγκωμη, Λευκωσία, 1ος όροφος, Αρχείο ΚΟΑ ή από την πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://cyprussports.org/gr/ (Έντυπα / Θέσεις Εργασίας).

3. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό Φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για τη στελέχωση τεσσάρων (4) θέσεων Ωρομίσθιου Εργάτη και δύο (2) θέσεων Καθαριστριών και να παραδοθούν στη Γραμματεία έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή υπόψη Γενικής Διευθύντριας Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού στη Διεύθυνση, Λεωφόρος Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, 2400 Έγκωμη, Λευκωσία.

4. Να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κράτους για να εργαστούν στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Αιτήσεις:

1. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 02 /08 /2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

2. Για πληροφορίες αναφορικά με τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στα Γραφεία του ΚΟΑ, τηλ. 22897000.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα:

1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.

2. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

3. Βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ