Πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν σε περίπτωση άτακτου Brexit 

Σύμφωνα με έρευνα Βελγικού Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση ενός Brexit χωρίς συμφωνία, τότε πολλές θέσεις εργασίας θα χαθούν σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σύμφωνα με μελέτη που διενήργησε το πανεπιστήμιο Leuven του Βελγίου, 139,140 θέσεις θα χαθούν στην Ιταλία, και άλλες συνολικά 526,830 σε Βρετανία.

Στη Γερμανία υπολογίζεται ότι θα υπάρχει πλεονάζον προσωπικό για 291,930.

Στην Ιταλία, ακόμη και αν εξευρεθεί συμφωνία για την αποχώρηση του ΗΒ, θα χαθούν 31,230 αναφέρει η μελέτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ