Θέσεις εργασίας στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Πέντε θέσεις εργασίας.

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου προκηρύσσει τις πιο κάτω θέσεις:

Θέση Λειτουργού Διοίκησης (Θέματα Προσφορών, Αγορών και Προμηθειών)  

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019.

Θέση Λειτουργού Διοίκησης (Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού)
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019.

Θέση Κλινικού Ψυχολόγου
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019.

Θέση  Γραμματέα Ιατρού
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019.

Θέση του Διευθυντή Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις δείτε στην ιστοσελίδα του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ