Η Σχολική Εφορία Παραλιμνίου Προσλαμβάνει Καθαρίστρια

Αιτήσεις το αργότερο μέχρι τις 9.00 π.μ. της Δευτέρας, 21/10/2019.

Η Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας κενής έκτακτης θέσης Καθαρίστριας για 38 ώρες εβδομαδιαίως, Κλίμακα Ε1 του ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (ακάθαρτος μηνιαίος μισθός €799.15).

Για εξασφάλιση σχετικής αίτησης και οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία Σχολικής Εφορείας Παραλιμνίου κατά τις ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων (τηλέφωνο 23811510).

Οι αιτήσεις, αφού τοποθετηθούν σε φάκελο στον οποίο να αναγράφεται η ένδειξη «θέση έκτακτης Καθαρίστριας», να παραδοθούν στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Παραλιμνίου, υπόψη Προέδρου Σχολικής Εφορείας Παραλιμνίου το αργότερο μέχρι τις 9.00 π.μ. της Δευτέρας, 21/10/2019.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ