Πανεπιστήμιο Κύπρου: 1,500 θέσεις εργασίας

Για μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους επιστήμονες.

Τον Ιανουάριου του 2020 θα είναι έτοιμη η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η σχολή θα στεγάζεται στο μεγαλύτερο κτίριο που κτίστηκε ποτέ στην Κύπρο για εκπαίδευση και έρευνα. Συγκεκριμένα το κτίριο θα είναι μεγέθους 35,000m2.

Στο κτήριο θα στεγάζονται και εργαστήρια αιχμής ενώ συνολικά θα εργοδοτηθούν 1,500 μεταπτυχιακοί φοιτητές και νέοι επιστήμονες.