Κενή Θέση Εργασίας Νοσηλεύτριας

Το Οφθαλμολογικό Κέντρο EYELID λόγω ένταξης του στο ΓΕΣΥ αναζητεί Νοσηλεύτρια για πλήρη απασχόληση.

Το Οφθαλμολογικό Κέντρο EYELID λόγω ένταξης του στο ΓΕΣΥ αναζητεί Νοσηλεύτρια για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο Νοσηλευτικής από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο

Ενδιαφέρον για μάθηση

Πολύ καλή χρήση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας

Ομαδικότητα και επικοινωνιακές δεξιότητες

Σημειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία

Απολαβές

Πολύ ικανοποιητικές απολαβές

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email trakos.eyelid@gmail.com μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2020.

Σημείωση:

Θα αρχειοθετήσουμε το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε μελλοντικό άνοιγμα θέσης που να ανταποκρίνεται στα δικά σας προσόντα. Τα βιογραφικά θα διαγράφονται από το αρχείο μας με την ολοκλήρωση ενός έτους από την ημέρα αποστολής τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ