Κενή θέση διαχειριστή Ταχυδρομείου Πύργου Λεμεσού

Κένη θέση εργασίας.

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Πύργου Λεμεσού και της γύρω περιοχής, που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Πύργου, καθώς και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας, με αμοιβή  €680,00 τον μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 4η Δεκεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λεμεσού, στα τηλέφωνα 25802254 και 25802256.