Θέσεις εργασίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Στη Σχολή Θετικών Επιστημών.

Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου προκηρύσσει θέσεις μερικής απασχόλησης Επιστημονικών Συνεργατών  ή/και Ειδικών Επιστημόνων για προσφορά διδασκαλίας στα προγράμματα σπουδών της για τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Τμήμα Επιστημών Ζωής  

Ανατομία
Φυσιολογία
Μοριακή Βιολογία
Διδακτική του Ποδοσφαίρου
Διδακτική της Βιολογίας
Μεθοδολογία της Έρευνας
Βιοηθική και Δεοντολογία στις Βιολογικές Επιστήμες
Ζωολογία
Μικροβιολογία Τροφίµων
Ιατρική Μικροβιολογία
Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική
Φαρμακολογία
Ιατρική Γενετική (Διδασκαλία Εργαστηρίου)

Καθήκοντα και ευθύνες:

Ακολουθεί την εκμάθηση και τις διαδικασίες διδασκαλίας, όπως αυτές ορίζονται από τη διεύθυνση του Πανεπιστημίου  
Εφαρμόζει   το μοντέλο μάθησης του Πανεπιστημίου και παραδίδει το πρόγραμμα σπουδών
Προσφέρει καθοδήγηση στους φοιτητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους σταδιοδρομίας
Εποπτεύει και διευκολύνει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση της τεχνολογίας

Απαιτούμενα προσόντα:

Διδακτορικό τίτλο σπουδών  στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο για Επιστημονικούς Συνεργάτες
Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών  στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο για Ειδικούς Επιστήμονες
Εξαιρετικές δεξιότητες στη γραπτή και προφορική επικοινωνία
Πολύ καλές διαπροσωπικές ικανότητες
Επαγγελματική  συμπεριφορά και δεξιότητες παρουσίασης
Δεξιότητες διαπολιτισμικών ικανοτήτων
Δυνατότητα καθοδήγησης και στήριξης των φοιτητών
Δυναμική προσωπικότητα με καινοτόμες ιδέες και ομαδικό προσανατολισμό
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

Επιστολή στην οποία να αναφέρεται το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο υποβάλλουν αίτηση
Βιογραφικό Σημείωμα
Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους
Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrm@euc.ac.cy

Τηλέφωνο επικοινωνίας + 22713061