Το ΚΕΒΕ δέχεται αιτήσεις για δύο γραμματείς

Τα καθήκοντα, τα προσόντα και οι απολαβές

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) δέχεται αιτήσεις για την 
πρόσληψη δυο (2) Γραμματέων για εργοδότηση στα κεντρικά του γραφεία στη 
Λευκωσία. 

Το ΚΕΒΕ αποτελεί την μεγαλύτερη επιχειρηματική οργάνωση της Κύπρου, με παρουσία 
σε όλες τις πόλεις μέσω των 5 Τοπικών Επιμελητηρίων, με πέραν των 9,000 
επιχειρήσεων μελών και 153 Επαγγελματικών Συνδέσμων. 

Περιγραφή καθηκόντων:

• Καθημερινή οργάνωση και διαχείριση εισερχόμενης και εξερχόμενης 
αλληλογραφίας, τηλεφωνικών κλήσεων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Οργανωτική υποστήριξη του Τμήματος στο οποίο θα ενταχθεί.

• Διατηρεί ηλεκτρονικά και έντυπα αρχεία εξασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες 
είναι οργανωμένες και εύκολα προσβάσιμες.

• Χειρίζεται εμπιστευτικά έγγραφα, και εξασφαλίζει ότι παραμένουν ασφαλή.

• Απαντάει και διαχειρίζεται τηλεφωνικές κλήσεις.

• Αναλαμβάνει τον προγραμματισμό και διεκπεραίωση διαφόρων συναντήσεων.

• Παρίσταται σε εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια που οργανώνει το ΚΕΒΕ είτε 
στα γραφεία του Επιμελητηρίου, είτε σε άλλους χώρους εκτός Λευκωσίας.

• Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από τη Διοίκηση.

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο γραμματειακών σπουδών.

• Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.

• Εξαιρετικές δυνατότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου.

• Εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες.

• Ακεραιότητα χαρακτήρα, ανάληψη πρωτοβουλιών και εμπιστευτικότητα.

• Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα των προγραμμάτων 
Word, Excel και Power-point.

• Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά).

• Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, ευχέρεια στην επικοινωνία και τις 
διαπροσωπικές σχέσεις.

• Ομαδικό πνεύμα.

Απολαβές:

Για τις πιο πάνω θέσεις προσφέρονται απολαβές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, 
που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ταμείο προνοίας και 13ον μισθό.
Υποβολή Αιτήσεων:

- Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: secgen@ccci.org.cy
μέχρι τις 08/07/2022

- Όλες οι αιτήσεις θα τηρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

- Οι αιτητές που θα κριθεί ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για 
συνέντευξη και αξιολόγηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ