Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς: Θέσεις εργασίας

Η Σχολική Εφορεία δέχεται αιτήσεις. 

Αιτήσεις για αντικαταστάτες και συνεργάτες. 

Η Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς ανακοινώνει ότι για τον καταρτισμό καταλόγου δέχεται αιτήσεις:

 Aπό ενδιαφερόμενες καθαρίστριες πάνω σε εποχιακή βάση, ανάλογα με τις ανάγκες της Σχολικής Εφορείας, για αντικαταστάσεις,
 από ενδιαφερόμενους σχολικούς συνοδούς για το ολοήμερο στο Ειδικό Σχολείο (1.30 μ.μ. – 4.00 μ.μ.)
 από ηλεκτρολόγους, πελεκάνους, υδραυλικούς και γραφεία μεταφορών για την περίπτωση που θα προκύπτουν προσφορές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Αγλαντζιάς για αίτηση.