ΚΕΒΕ: Προκήρυξη θέσης λειτουργού λογιστηρίου

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: secgen@ccci.org.cy μέχρι τις 05/08/2022

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη Λειτουργού Λογιστηρίου για εργοδότηση στα κεντρικά γραφεία του στη Λευκωσία. 

Το ΚΕΒΕ αποτελεί την μεγαλύτερη επιχειρηματική οργάνωση της Κύπρου, με παρουσία σε όλες τις πόλεις μέσω των 5 Τοπικών Επιμελητηρίων, με πέραν των 12,000 επιχειρήσεων μελών και 153 Επαγγελματικών Συνδέσμων.

Περιγραφή καθηκόντων:

Το άτομο που θα προσληφθεί θα αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή.  Ο/η κάτοχος της θέσης θα έχει εμπλοκή σε όλο το φάσμα του λογιστικού κύκλου. Συγκεκριμένα, ο/η κάτοχος της θέσης θα καταχωρεί λογιστικές εγγραφές διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με όλους τους δημοσιονομικούς ελέγχους και διαδικασίες. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι όλες οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές/πληροφορίες θα καταγράφονται με ακριβή και έγκαιρο τρόπο. Επιπλέον, ο/η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για τη διαχείριση των εισπρακτέων και πληρωτέων λογαριασμών, για τη συμφιλίωση τραπεζικών λογαριασμών και την καταχώρηση δηλώσεων ΦΠΑ. Επίσης να είναι σε θέση να ετοιμάζει management accounts, όπως επίσης να είναι ικανός/νη να αναλύει και να ερμηνεύει οικονομικές καταστάσεις. 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχοι διπλώματος LCCI – Higher στη Λογιστική
 • Κάτοχοι Πανεπιστημιακού Πτυχίου στη λογιστική ή άτομα που ευρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης Επαγγελματικού τίτλου (ACA, ACCA, CPA) θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν 
 • 2 - 4 χρόνια εμπειρίας σε παρόμοια θέση
 • Γνώση λογιστικών συστημάτων   
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση των εφαρμογών Microsoft Office
 • Ομαδικό πνεύμα

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Άριστες αριθμητικές, αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες, προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
 • Δυναμικός χαρακτήρας με δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Άριστες διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Επιθυμία εκμάθησης και προσαρμογής σε ένα περιβάλλον με συνεχώς μεταβαλλόμενους ρυθμούς
 • Επαγγελματισμός, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και αξιοπιστία χαρακτήρα.

Απολαβές:

Προσφέρονται απολαβές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ταμείο προνοίας και 13ον μισθό.

Υποβολή Αιτήσεων:

 • Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: secgen@ccci.org.cy μέχρι τις 05/08/2022
 • Όλες οι αιτήσεις θα τηρηθούν άκρως εμπιστευτικές.
 • Οι αιτητές που θα κριθεί ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη και αξιολόγηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ