Προκήρυξη θέσης Ερευνήτριας/Ερευνητή για πολίτες από την Ουκρανία

Στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) προκηρύσσει θέση Ερευνήτριας/Ερευνητή για πολίτες από την Ουκρανία.

Η Ερευνήτρια/ ο Ερευνητής θα συνεργαστεί με μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με σκοπό την εκπόνηση έρευνας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες σε περιοχή του ενδιαφέροντός της / του (ενδεικτικά: Ιστορία, Αρχαιολογία, Λογοτεχνία, Ιστορία Τέχνης, Γλωσσολογία, Θεατρικές Σπουδές, Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Κλασικές Σπουδές) και θα προσφέρει σειρά διαλέξεων και εξειδικευμένων σεμιναρίων στην κοινότητα του ΑΠΚΥ και στο ευρύ κοινό.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν στα αγγλικά ή στα ελληνικά βιογραφικό σημείωμα και ερευνητική πρόταση 500 λέξεων, καθώς και θέματα ομιλιών / σεμιναρίων ή άλλων δραστηριοτήτων μέσω της πύλης https://careers.ouc.ac.cy/apply μέχρι τις 23 Αυγούστου 2022.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ανακουφίζει η αναχώρηση του πρώτου πλοίου με ουκρανικά σιτηρά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ