Θέση εργασίας στη Βουλή με μισθό €8,000 μηνιαίως

Η θέση αφορά Γενικό Διευθυντή.

Σύμφωνα με την αγγελία, γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής και ο μισθός είναι πάγιος.

Συγκεκριμένα, ο μισθός ανέρχεται στο ποσό των €96,491 και στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία.

Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα.

Αιτήσεις για την θέση υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Αριάδνης  (https:eservices.cyprus.gov.cy).

Η τελευταία ημερομηνία για υποβολή αίτησης είναι η 18η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00.