Θέση εργασίας σε δικηγορικό γραφείο στη Λευκωσία 

Το δικηγορικό γραφείο ΗΛΙΑΣ Α. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΠΕ το οποίο εξειδικεύεται στο χειρισμό ποινικών υποθέσεων, επιθυμεί να εργοδοτήσει άμεσα δικηγόρο για πλήρη απασχόληση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22/02/2019

Οι κύριες και απαραίτητες προϋποθέσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής καθορίζονται ως ακολούθως:

Πτυχίο αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου στα Νομικά 
Τριετής άσκηση δικηγορικού επαγγέλματος στη Κύπρο
Αποδεδειγμένη εμπειρία στη εκδίκαση υποθέσεων ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου και Κακουργιοδικείου.  
Ικανότητα έρευνας και μελέτης επί της Νομοθεσίας και της Νομολογίας.
Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
Δυνατότητα να εργάζεται υπό πίεση και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
Οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες.
Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα των προγραμμάτων Office2016. 
Ο/H υποψήφιος/υποψήφια πρέπει να διαθέτει δικό του όχημα το οποίο θα χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της εργασίας. Καλύπτονται οδοιπορικά έξοδα.

Ο/Η δικηγόρος που θα προσληφθεί θα έχει ως έδρα το γραφείο της Ηλίας Α. Στεφάνου ΔΕΠΕ στη Λευκωσία.

Επιπρόσθετα προσόντα – προϋποθέσεις που αποτελούν πλεονέκτημα:

Μεταπτυχιακό στο ποινικό δίκαιο
Εξειδίκευση σε ποινικές υποθέσεις 

Απολαβές:

Οι ετήσιες απολαβές θα καθοριστούν αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Υποβολή αιτήσεων:

Υποβολή αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του γραφείου Ηλίας Α. Στεφάνου ΔΕΠΕ. Οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 22 27 45 00