Εταιρεία τεχνολογίας στην Ολλανδία ζητεί Κύπριους για εργοδότηση

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδεύουν.

Η εταιρεία KOSMOS PRO, ζητεί να προσλάβει πτυχιούχους μηχανολογίας, μηχανικούς ηλεκτρονικής ή φυσικής με ελάχιστη ή μέγιστη εργασιακή εμπειρία, που είναι διατεθειμένοι να εργαστούν στην ανάπτυξη μιας τελευταίας υψηλής τεχνολογίας.

Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να ζήσουν και να εργαστούν στις Κάτω Χώρες.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδεύουν.

Οι κύριες αρμοδιότητες θα είναι η παροχή πρώτης γραμμής υποστήριξης προβλημάτων, η βαθιά κατανόηση της γραμμής παραγωγής, η πρόβλεψη και ανάλυση τυχόν προβλημάτων, ο έλεγχος KPI και η στενή συνεργασία με άλλα τμήματα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνήσουν στο talent@kosmospro.com