Αυξήθηκαν οι κενές θέσεις εργασίας το 4ο τρίμηνο 2018

Το συνολικό ποσό των κενών θέσεων το 4ο τρίμηνο του 2018 ήταν 1%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο του 2017 ήταν 2,2% και 1% αντιστοίχως.

Στις 3.390 ανήλθε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας κατά το 4ο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου και των στοιχείων που παρέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, οι κενές θέσεις αυξήθηκαν κατά 3,9% ήτοι 126, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, οι οποίες συνολικά ήταν 3.264.

Σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2018, παρατηρήθηκε μείωση 4.277, δηλαδή ποσοστό 55,8%.

Το συνολικό ποσό των κενών θέσεων το 4ο τρίμηνο του 2018 ήταν 1%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο του 2017 ήταν 2,2% και 1% αντιστοίχως.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων για το 4ο τρίμηνο του 2018 παρατηρούνται στους τομείς «Ενημέρωση και Επικοινωνία» (3%) και «Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες» (2,2%).