Θέση εργασίας στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 

Θέση νέου ερευνητή. 

Αριθμός θέσεων: 1

Είδος σύμβασης: Μισθωτού, σύμφωνα με το σχέδιο στελέχωσης επιχειρήσεων με απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Διάρκεια: 1 χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 1 χρόνο αναλόγως απόδοσης και διαθεσιμότητας χρηματοδότησης.

Περίοδος αιτήσεων: 23 Μαρτίου 2019 – 19 Απριλίου 2019

Εκτιμώμενη ημερομηνία πρόσληψης: Μάιος 2019

Έδρα: Ενεργειακό Γραφείο, Λευκωσία

Μισθός: 1000 € – 1100 € μεικτά αναλόγως προσόντων