Θέσεις εργασίας στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου 

Προκήρυξη κενών θέσεων καθηγητών στη μουσική σχολή της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου. 

Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη καθηγητών στη Μουσική Σχολή της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου για τα πιο κάτω όργανα:
•    Βιολί
•    Βιόλα
•    Βιολοντσέλο
•    Κοντραμπάσο
•    Κλαρινέτο
•    Φλάουτο
•    Φαγκότο
•    Όμποε
•    Τρομπέτα
•    Τρομπόνι
•    Τούμπα
•    Γαλλικό Κόρνο
•    Τύμπανα / Κρουστά
•    Διδασκαλία και διεύθυνση μπάντας
•    Συνοδείες πιάνου

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας (οργάνου) αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού Μουσικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άτομα τα οποία έχουν άδεια εργασίας σε χώρες μέλη.

Ημερομηνία διεξαγωγής ακρόασης: Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 (κατόπιν εξέτασης των βιογραφικών)

Χώρος διεξαγωγής ακρόασης: Λύκειο Ακροπόλεως, Λεωφόρος Ακροπόλεως 10, 2006 Στρόβολος

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:
    1. Βιογραφικό Σημείωμα
    2. Αντίτυπα πτυχίων και διπλωμάτων
    3. Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Συμφωνικής
    4. Οπτικοακουστικό υλικό με δείγμα μουσικής εκτέλεσης από τον υποψήφιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ