Οι φούρνοι "Πανδώρα" προσλαμβάνουν προσωπικό

Διαβάστε τα απαιτούμενα προσόντα.

Η αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ΠΑΝΔΩΡΑ ζητά να προσλάβει για μόνιμη και σταθερή απασχόληση Βοηθούς Υπεύθυνους Καταστήματος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Nα έχει ευχάριστη προσωπικότητα
• Nα μπορεί να δουλεύει σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς
• Θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν αν έχει ακαδημαϊκά προσόντα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε Ξενοδοχειακές Σπουδές
• Να έχει εμπειρία στη διαχείριση ομάδας προσωπικού
• Να έχει επαγγελματική πείρα στο λιανικό εμπόριο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

• Να παρακολουθεί τις πωλήσεις του καταστήματος και να θέτει στόχους στα τμήματα του
• Να προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρίας
• Άριστες ικανότητες στην εξυπηρέτηση πελατών
• Συντονισμός των εργαζομένων σε όλα τα τμήματα εντός του καταστήματος
• Υπεύθυνος/η για τις πτυχές διοίκησης ενός καταστήματος
• Να διαχειρίζεται σωστά το stock του καταστήματος του
• Να φροντίζει για την παραγωγική και σωστή καθημερινή λειτουργία του καταστήματος
• Να διαχειρίζεται τα αποθέματα κατά αποτελεσματικό τρόπο.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Στους κατάλληλους υποψηφίους προσφέρεται:

• Ελκυστικό πακέτο απολαβών 
• Μόνιμη και ολόχρονη σταθερή απασχόληση. 
• Προοπτική ανέλιξής και συνεχής εκπαίδευση, σε όλους τους τομείς της εργασίας τους. 
• Εταιρική εκπτωτική κάρτα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Λόγω του μεγάλου αριθμού βιογραφικών που λαμβάνονται, μόνο οι επιτυχείς υποψήφιοι θα ενημερώνονται.

Όσοι ενδιαφέρονται για την πιο πάνω θέση εργασίας, παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο careers@pandorabakeries.com αναφέροντας την εν λόγω θέση στο θέμα του email.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ