Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΣΤΕΚ για πρόταση για ξενοδοχειακή βιομηχανία

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε χθες την μεσολαβητική πρόταση για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.

Ο ΣΤΕΚ θα προχωρήσει σε σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την τελική απόφαση των μελών του σε σχέση με την μεσολαβητική πρόταση της Υπουργού Εργασίας για την ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΤΕΚ εξέτασε χθες την μεσολαβητική πρόταση για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στη ξενοδοχειακή βιομηχανία.
 
"Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν καταρχήν αποδεχθεί την πρόταση της Υπουργού, καταθέτοντας όμως παρατηρήσεις που χρίζουν διευκρινήσεων.  Έπειτα από τη λήψη των εν λόγω διευκρινήσεων, ο ΣΤΕΚ θα προχωρήσει σε σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την τελική απόφαση των μελών του Συνδέσμου", αναφέρεται στην ανακοίνωση.
 
Ο ΣΤΕΚ, προστίθεται, αναμένει από την Υπουργό, "ως έχει υποσχεθεί, αμέσως μετά την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης, να τροποποιήσει το υφιστάμενο διάταγμα που αφορά την απασχόληση των ξένων φοιτητών που ζουν στη Κύπρο, ώστε να αρθεί η αδικία του αποκλεισμού της ξενοδοχειακής βιομηχανίας".
 
Επιπρόσθετα αναμένει ότι μετά την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, προϋπόθεση που είχε θέσει και η Κυβέρνηση, "θα αρθούν όλα τα προσκόμματα για γρήγορη και έγκαιρη αδειοδότηση της εργοδότησης προσωπικού από τρίτες χώρες, για συγκεκριμένα επαγγέλματα, για τα οποία διαχρονικά παρουσιάζονται ανυπέρβλητες ελλείψεις στη βιομηχανία".

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ