Ξενοδοχείο "Ρόδον" Αγρού: Παραίτηση μέλους ΔΣ

Η Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού "Η Πρόοδος" είναι η ιδιοκτήτρια Εταιρεία του ξενοδοχείου Ρόδον στον Αγρό.

Η Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δηµόσια Λτδ ανακοινώνει ότι το Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου κ. Ελένη Λύτρα µε επιστολή της ηµεροµηνίας 23 Ιουλίου 2018 προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας υπέβαλε την παραίτηση της από τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συµβουλίου µε άµεση ισχύ.