Αυξήθηκαν τα έσοδα από τον Τουρισμό

Τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούλιο 2018 ανήλθαν σε €426,6 εκ.

Αύξηση σημείωσαν τα έσοδα από τον τουρισμό τόσο κατά τον μήνα Ιούλιο φέτος σε  σύγκριση με τον περσινό Ιούλιο αλλά και κατά τους πρώτους 7 μήνες του 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
 
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούλιο 2018 ανήλθαν σε €426,6 εκ. σε σύγκριση με €425,7 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μικρή αύξηση της τάξης του 0,2%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.461,5 εκ. σε σύγκριση με €1.422,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 2,8%.

Οσον αφορά την κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Ιούλιο 2018, αυτή ανήλθε σε €790,64 σε σύγκριση με €801,63 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 1,4%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Ιούλιο 2018 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2017 σημείωσε επίσης μείωση 1,4%. Η μέση διάρκεια παραμονής παρέμεινε σταθερή (9,9 μέρες).

Για τους πρώτους επτά μήνες του χρόνου, η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών ανήλθε σε €668,95 σε σύγκριση με €713,08 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 6,2%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017 σημείωσε επίσης μείωση 4,1% (από €77,51 σε €74,33).

Πηγή: ΚΥΠΕ