Καλύτεροι οι 100.852 τουρίστες σε σχέση με το περσινό μηδέν αλλά...

Σημειώθηκε αύξηση των αφίξεων τουριστών τον Μάη του 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα αλλά παραμένουν μειωμένες σε σχέση με το 2019.

Του Ξένιου Μεσαρίτη

Προφανώς είναι καλύτερος ο αριθμός των 100.852 τουριστώ που πάτησαν το πόδι τους στην Κύπρο τον Μάη του 2021 σε σχέση με τον μηδενικό αριθμό τουριστών τον Μάη του 2020 αλλά συγκριτικά με τον Μάη του 2019 καταγράφεται μείωση της τάξης του 76,8%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας τον Μάιο 2021 καταγράφηκαν 100.852 αφίξεις τουριστών, σε σύγκριση με μηδενικές αφίξεις τουριστών που καταγράφηκαν κατά τον Μάιο 2020, περίοδο κατά την οποία είχαν εφαρμοστεί στην Κύπρο τα μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19).

Με βάση τα συγκεκριμένα μέτρα, υπήρξε απαγόρευση εισόδου στη Δημοκρατία διαφόρων κατηγοριών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών.

Σε σύγκριση με τον Μάιο 2019 (που καταγράφηκαν 434.578 αφίξεις), παρατηρήθηκε μείωση 76,8% στις αφίξεις τουριστών.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 156.825 σε σύγκριση με 246.556 την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας μείωση 36,4% καθώς και μείωση 86,0% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 (1.121.361 αφίξεις).

Από την Ρωσία η κυριότερη πηγή τουρισμού

Οι αφίξεις από τη Ρωσία υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον μήνα Μάιο 2021, αφού αποτέλεσαν το 56,8% (57.320) των συνολικών αφίξεων, ενώ οι αφίξεις από την Ουκρανία το 7,8% (7.821), οι αφίξεις από το Ισραήλ το 6,9% (6.948) και οι αφίξεις από την Ελλάδα το 6,1% (6.146).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Μάιο 2021 ήταν για ποσοστό 80,7% των τουριστών οι διακοπές, για 9,8% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 9,4% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Μάιο 2019, ποσοστό 82,8% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 10,2% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 7,0% για επαγγελματικούς λόγους.

23.251 Κύπριοι ταξίδεψαν στο εξωτερικό

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Μάιο 2021 ανήλθαν στις 23.251 σε σύγκριση με 5.500 τον Μάιο 2020, σημειώνοντας αύξηση 322,7% και μείωση 83,6% σε σχέση με τον Μάιο 2019. Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Μάιο 2021, ήταν η Ελλάδα με 36,4% και η Ρωσία με 10,4%.

Τα δεδομένα για τον Μάιο 2021 προέκυψαν από επεξεργασία των στοιχείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Cyprus Flight Pass”. Λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των δεδομένων από τους ίδιους τους επιβάτες, δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ