Ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ χαιρετίζει τη δημιουργία υφυπουργείου Τουρισμού

Τη χαρακτηρίζει θετική εξέλιξη.

Η δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού και ο διορισμός του νέου Υφυπουργού αποτελεί σταθμό για την περαιτέρω ανάπτυξη του κυπριακού τουρισμού.

Ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ χαιρετίζει τη σύσταση και λειτουργία του νέου Υφυπουργείου και συγχαίρει το κ. Σάββα Περδίο για την ανάληψη των καθηκόντων του ως ο Πρώτος Υφυπουργός Τουρισμού της Κύπρου.

Ταυτόχρονα ο Σύνδεσμος δηλώνει την αποφασιστικότητα του να συνδράμει στη κοινή προσπάθεια που χρειάζεται για τη συνεχή και περαιτέρω ανάπτυξη του κυπριακού τουρισμού με τον καθορισμό μιας Εθνικής Στρατηγικής που θα συμβάλει στην ορθολογιστική ανάπτυξη του με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου τουρίστα καθώς και στην αντιμετώπιση του συνεχούς αυξανόμενου ανταγωνισμού.