Ψηφίστηκε η νέα νομοθεσία για την αδειοδότηση-κατηγοριοποίηση ξενοδοχείων

Μετά από μακρά συζήτηση και υπερψήφιση τροπολογιών η Ολομέλεια ψήφισε σε νόμο το νομοσχέδιο με 30 ψήφους υπέρ και 18 εναντίον και ενέκρινε τους κανονισμούς με 41 ψήφους υπέρ και 6 εναντίον.

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμο το νομοσχέδιο για την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση και κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων, εγκρίνοντας ταυτόχρονα και τη δευτερογενή νομοθεσία.
 
Μετά από μακρά συζήτηση και υπερψήφιση τροπολογιών η Ολομέλεια ψήφισε σε νόμο το νομοσχέδιο με 30 ψήφους υπέρ και 18 εναντίον και ενέκρινε τους κανονισμούς με 41 ψήφους υπέρ και 6 εναντίον. Η ψηφοφορία επί των νομοθετημάτων στην ολομέλεια αναβλήθηκε 4 φορές και η πλειοψηφία του νομοθετικού σώματος δεν αποδέχθηκε αίτημα των Βουλευτών του ΕΛΑΜ για νέα αναβολή.
 
Με 35 Βουλευτές υπέρ, 11 εναντίον και 1 αποχή υπερψήφισε τροπολογία του ΑΚΕΛ με την οποία απαλείφθηκε πρόνοια που έδινε το δικαίωμα σε ξενοδόχους και διευθυντές ξενοδοχείων να μισθώνουν ή να εκμισθώνουν εστιατόρια ή άλλες κατηγορίες κέντρων που λειτουργούν στο ξενοδοχείο, σε πρόσωπα ξένα προς την επιχείρηση.

Στις τροπολογίες που ενσωματώθηκαν στα νομοθετήματα περιλαμβάνεται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία ο κάτοχος θέσης διευθυντή σε ξενοδοχεία τριών αστέρων και άνω θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου, η οποία επήλθε με τροπολογία του Ηλία Μυριάνθους της ΕΔΕΚ.
 
Από το νέο νομικό πλαίσιο απαλείφθηκαν διαδικασίες και επιτροπές και καταργήθηκαν υποχρεωτικές πρόνοιες και τεχνικά κριτήρια.
 
Θεσμοθετούνται η έκδοση άδειας λειτουργίας τριετούς διάρκειας από το Υφυπουργείο Τουρισμού με την προσκόμιση μόνο των απαραίτητων πιστοποιητικών τα οποία διασφαλίζουν την ασφάλεια του υποστατικού.
 
Εισάγεται επίσης νέο σύστημα κατηγοριοποίησης των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων, και καθορίζονται κριτήρια που διασφαλίζουν την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος.

Πηγή: ΚΥΠΕ