Υφυπουργείο Τουρισμού: Τι πρέπει να διαθέτει κανείς για να λάβει επιχορήγηση

Τα ίδια κριτήρια θα διέπουν όλες τις πολιτικές και ενέργειες του Υφυπουργείου Τουρισμού. 

Τo Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε ότι έχει καθορίσει συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα διέπουν όλα τα Σχέδια Επιχορηγήσεων που θέτει σε ισχύ.  

Για το θέμα ενημερώθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του με ημερομηνία 15.3.2019.
 
Τα τρία κριτήρια που αναφέρονται είναι:

 1. Η συνεισφορά της χορηγίας στη σημαντική αύξηση των εισροών τουριστών, ειδικά κατά τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου.
 
2. Η δυνατότητα της χορηγίας να συμβάλει στην περαιτέρω προβολή της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού στο εξωτερικό.
 
3. Η αξιοποίηση της χορηγίας για εμπλουτισμό ή/και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.
 
«Κρίνεται ότι με αυτό τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των κρατικών πόρων, καθώς και η επιμέτρηση της αποτελεσματικότητας κάθε σχεδίου ή μεμονωμένων χορηγιών για σκοπούς επανάληψης/βελτίωσης/τερματισμού τους στο μέλλον», αναφέρεται.