Στα σκαριά ταμείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Το Ταμείο θα χρηματοδοτηθεί με ιδιωτικά, αλλά και ευρωπαϊκά κονδύλια. 

Της Γεωργίας Κωνσταντίνου

Πλάι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοδότησης από τις τράπεζες επιδιώκει να σταθεί το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας.  

Εισηγείται εναλλακτικές μορφές άντλησης ρευστότητας και μελετά το ενδεχόμενο σύστασης ταμείου χρηματοδότησης ιδίων κεφαλαίων. 

Το Ταμείο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί με τη συμμετοχή του Κράτους και ιδιωτών επενδυτών αλλά και με τη συνδρομή ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

Σύμφωνα με το Συμβούλιο η πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αντιμετωπίζει πρόβλημα στην άντληση ρευστότητας από τις τράπεζες, λόγω της ασύμμετρης πληροφόρησης που παρατηρείται μεταξύ τους.  

Η μελέτη του Συμβουλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου οπότε θα κοινοποιηθεί στην Κυβέρνηση και θα πάρει τον δρόμο της Βουλής για λήψη αποφάσεων.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ