Πότε λήγει η υποβολή δήλωσης εισοδήματος αυτοεργοδοτούμενου 

Χωρίς εξελεγμένους λογαριασμούς.

Το Τμήμα Φορολογίας, σε σημερινή ανακοίνωση του ΓΤΠ, αναφέρει ότι, υπενθυμίζει ότι η 30η Σεπτεμβρίου 2019 είναι η τελευταία ημερομηνία έγκαιρης, υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου (χωρίς εξελεγμένους λογαριασμούς) για το φορολογικό έτος 2018, πληρωμής του οφειλόμενου φόρου (χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις) όπως προκύπτει από την αυτοφορολογία  Αυτοεργοδοτούμενου (χωρίς εξελεγμένους λογαριασμούς) για το φορολογικό έτος 2018
 
Αναφέρεται ακόμα ότι, η υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας TAXISnet – Άμεσης Φορολογίας στο https://taxisnet.mof.gov.cy και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της JCCSmart στο www.jccsmart.com.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ