Πότε λήγει η ανανέωση των τριμηνιαίων αδειών κυκλοφορίας

Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών.

Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τη Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, θα μπορούν να ανανεώνονται οι τριμηνιαίες άδειες κυκλοφορίας.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) οι τριμηνιαίες άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται από την Τρίτη 1.10.2019 και η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των εν λόγω αδειών κυκλοφορίας είναι η Δευτέρα 9.12.2019, ενώ μπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών μηνών.
 
Αναφέρεται ακόμα ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι εν λόγω άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται μέχρι τη Δευτέρα 9.12.2019 χωρίς επιβάρυνση, και με βάση την ίδια νομοθεσία για ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας, που θα γίνονται μετά από την Δευτέρα 9.12.2019, θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση στην άδεια κυκλοφορίας το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.
 
Ο έλεγχος των οχημάτων θα αρχίσει από την Τρίτη 10.12.2019 και από την ημερομηνία αυτή η Αστυνομία και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) θα καταγγέλλουν όσους κυκλοφορούν οχήματα χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας.
 
Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει, πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ και ασφάλεια οχήματος.
 
Υπενθυμίζεται ακόμα ότι, όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος τους για το τρίτο τρίμηνο του 2019 αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του 2019 θα πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών αίτηση ακινητοποίησης του οχήματος, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΤΟΜ12Α.  Σε αντίθετη περίπτωση η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας συνεχίζει να υφίσταται ως αστικό χρέος, οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.
 
Σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να υποβάλλουν στο ΤΟΜ αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχήματος (έντυπο ΤΟΜ98Α) συνοδευόμενη από το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, για να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την ημερομηνία καταστροφής του οχήματος.
 
Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται στα γραφεία του ΤΟΜ, του ΚΕΠ, στα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, στις Τράπεζες και διαδικτυακά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 
Τέλος η ανακοίνωση αναφέρει ότι δεν θα σταλούν ειδοποιήσεις προς τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες, για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.
                                                               
Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ