Ιστοσελίδες χωρίς άδεια παρέχουν παρανόμως επενδυτικές υπηρεσίες

Δεν έχουν τις κατάλληλες άδειες.

Προειδοποίηση για την παρουσία παράνομων ιστοσελίδων κι εταιριών που δεν έχουν τις κατάλληλες άδειες για επενδυτικές υπηρεσίες εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, oι πιο κάτω διαδικτυακοί τόποι δεν ανήκουν σε οντότητα η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπως προνοείται στο άρθρο 5 του νόμου Ν. 87(Ι)/2017:

- capitaltech24.com

- richmondsfinance.com

Η ΕΚΚ προτρέπει το επενδυτικό κοινό όπως προτού συνεργαστεί με επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, να ανατρέχει στο διαδικτυακό της τόπο (www.cysec.gov.cy), για να βεβαιώνεται ως προς τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια για να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή/και να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ